Pakistansk människorättsadvokat fri från husarrest
FN:s rapportör om religions- och trosfrihetsfrågor, Asma Jahangir. (Orlando Sierra/AFP/Getty Images)


Efter två veckors husarrest i sitt hem i Lahore i Pakistan frigavs människorättsadvokaten Asma Jahangir.

Efter att den tredje november ha förklarat undantagstillstånd i landet upphävde president Pervez Musharaf konstitutionen, avsatte överdomaren, censurerade media och arresterade oppositionsledare och advokater. En av dessa advokater var Asma Jahangir.

Jahangir är en av grundarna till den politiskt obundna Human Rights Comission of Pakistan (HRCP) och en välkänd människorättsadvokat inom Pakistans högsta domstol. Hon är även FN:s särskilda rapportör om religions- och trosfrihetsfrågor.

Samma dag som Mushraf deklarerade katastroftillståndet sattes hon i husarrest i sitt hem i Lahore. En arresteringssorder utfärdades även för Jahangirs syster Hina Jialni, som är FN:s generalsekretares representant för människorättsadvokater, att verkställas då hon återvänder till landet.

Jahangir har varit en av de främsta i att kräva en oberoende domstol i Pakistan och har öppet kritiserat Musharaf. Hon rapporterades arresterad på grund av att hon skulle hålla ”inflammatoriska tal.”

Många advokater och engagerade har fördömt Musharafs deklaration om katastroftillstånd i Pakistan. Under husarresten sände Jahangir ett e-mail till HRCP:s blogg (Läs det här), och mailet har cirkulerat inom FN. Där står:

”… Musharafs regering har förklarat katastroftillstånd för att sätta advokater och domare på plats. Medan terrorister går fria och fortsätter att vinna mer utrymme i Pakistan torteras de erfarna advokaterna…”

Jahangir har sedan unga år talat ut för kvinnors och minoriteters rättigheter i Pakistan. 1980 öppnade hon tillsammans med sin syster Pakistans första kvinnliga advokatbyrå och har sedan dess tagit sig an oräkneliga fall. Hon har med stora risktaganden om egen säkerhet bekämpat de extremistiska krafterna i Pakistan.

I en intervju i ett av FN:s magasin 2002 säger Jahangir:

– Låt mig säga att det finns en del regeringar som tycker att mänskliga rättigheter ska eroderas i sociala normers namn. Men i mitt land jobbar jag mycket som fotsoldat – om jag får använda det ordet – och jag tror att människor vill ha respekt för mänskliga rättigheter och det är väldigt universellt.

Musharaf har fått starka internationella påtryckningar. Man kräver att han ska frige de som arresterats för att ha protesterat mot deklarationen om katastroftillstånd och upphävningen av konstitutionen. Några har släpps men fortfarande sitter hundratals advokater och domare från högre domstolar i arrest.

Översatt från version