Pakistans motreaktion över USA:s räd mot bin Ladin
Aktivister av Pakistans islamistiska grupp Pasban ropade slagord i Karachi mot president Barack Obama och sade att han undergrävde Pakistans suveränitet i sin militära operation att förgöra Usama bin Ladin den 3 maj. (Foto: Rizwan Tabassum / AFP / Getty Images)


Den pakistanska regeringen sade på tisdagen att USA överskred sina befogenheter när det utförde en räd mot Usama bin Ladins bostadskomplex utan deras medgivande.

Regeringen och dess underrättelsetjänst ”förnekar kategoriskt rapporter från media som tyder på att deras ledning, varken den civila eller den militära, hade någon tidigare vetskap” om den USA-ledda räden mot bin Ladins hus i en liten stad utanför Islamabad,”sade ett uttalande från utrikesministeriet.

Vita husets antiterroristrådgivare, John Brennan, sade på måndagen att USA har väckt en rad frågor om huruvida den pakistanska underrättelsetjänsten hjälpte bin Ladin, med tanke på det välplanerade bostadskomplexet där han bodde.

I en intervju med Time Magazine sade CIA-chefen Leon Panetta, som ledde uppdraget, att amerikanska tjänstemän hade varit oroliga i flera dagar innan den utförda räden mot bin Ladins bostad för att informera den pakistanska underrättelsetjänsten.

– Det beslutades att varje  försök att samarbeta med pakistanierna skulle kunna äventyra uppdraget: De kunde varna målet för attacken, sade han till tidningen.

Utrikesdepartementet sade att bin Ladins död är en ”viktig milstolpe” i kampen mot terrorismen, men poängeterade att de inte hade varnats för den amerikanska närvaron i landet.

”Varken någon bas eller anläggning inne i Pakistan har använts av amerikanska styrkor, inte heller Pakistans armé har lämnat något operativt eller logistiskt stöd till dessa operationer utförda av amerikanska styrkor”, sades det. Underrättelsetjänsten tillade att helikoptrar använde ”områden med dåliga mottagningsförhållanden” för pakistansk radartäckning för att undgå upptäckt av myndigheter.

Pakistan sade att resultatet visar att ett sådant uppdrag undergräver samarbetet mellan de båda länderna om hur man behandlar extremistiska militanta. Ett flertal analytiker och till och med pakistanska topptjänstemän säger att det kan ske en ökning av terroristattacker i vädergällningsssyfte under de kommande månaderna på grund av dödandet av bin Ladin.

”Detta fall av icke auktoriserad ensidig aktion kan inte tillämpas som en regel. Pakistans regering bekräftar att en sådan händelse skall inte tjäna som ett framtida prejudikat för någon stat, däribland USA. Sådana åtgärder äventyrar samarbetet och kan också ibland utgöra hot mot internationell fred och säkerhet ”, sades det i den pakistanska regeringens uttalande.

I uttalandet tillades att regeringen har gett information till CIA om det till måltavla utsedda bostadskomplexet sedan 2009.

Översatt från engelska