Pakistan tidsbegränsar bröllopsfester för att spara energi
Pakistanska flickor tittar på bruden Najma Khalil under hennes bröllopsfest i Islamabad. För att mildra Pakistans elbrist meddelade premiärminister Yousuf Raza Gilani på torsdagen bland andra åtgärder, att bröllopsfester kommer att tidsbegränsas. (Foto: Behrouz Mehri / AFP / Getty Images)


Pakistan vidtar drastiska åtgärder för att hantera nationens energibrist, vilken orsakar dagliga strömavbrott och har utlöst protester runtom i landet.

Premiärminister Yousuf Raza Gilani tillkännagav på torsdagen planer som syftar till att minska energiförbrukningen, bland annat en förlängning av den officiella helgen från en till två dagar, begränsning av användandet av luftkonditionering och en maximal tid på tre timmar för bröllopsfester, rapporterar AFP.

Pakistan producerar för närvarande endast två tredjedelar av den elenergi som landet behöver.

Tjänstemännen säger att krisen beror på en ökad efterfrågan, korruption och en dålig infrastruktur.

Den pakistanska regeringen hoppas att de nya åtgärderna kommer att minska både planerade och oplanerade strömavbrott med 33 procent.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/33962/