På rätt köl med segling
John Paul den Store och Solidaritet - två traditionella segelbåtar, byggda av ungdomar på glid, kryssar in i Szczecinhamnen den andra augusti. Det är avslutningskvällen för Tall Ships Race 2007. (Jan Jekielek/The Epoch Times)


Under avslutningskvällen för Tall Ships Races 2007 i den polska hamnen Szczecin, har en grupp unga polska ungdomar vunnit en annan typ av race — ombord på ett par traditionella segelbåtar som de själva har byggt.

Runt tjugo barn och ungdomar anlände på torsdagen till Szczecin ombord på skeppen John Paul den store och Solidaritet, båda byggda i traditionell stil. År 2005 byggde ett team av ungdomar i åldrarna 13 till 20 dessa båtar på rekordtiden tre och en halv månad då de utgjorde en del av Bulajs seglarklubb i Radom.

Genom att engagera dem i att själva bygga båtarna har gruppen fört konceptet ”seglarträning”, vilket vanligtvis endast brukar innebära ett liv på sjön, till en helt ny nivå.

– Jag känner inte till någon effektivare metod för att undervisa unga människor, säger Adam Falkiewicz, klubbens ledartränare i segling.

– De har lärt sig att arbeta hårt, att lyssna och att hantera andra. De lär sig att lita på varandra och sig själva till havs. Generellt sett blir de till mer ansvarstagande personer. I slutändan är de helt nya människor.

Båtarna anlände som deltagare i den tolfte årliga Odra Float, en slags månadslång flodbunden parad med en samling segelbåtar, kajaker, skrangliga flottar och andra flytande farkoster. Processionen som sträckte sig över tusen kilometer började den 19:e juni och slutade den andra augusti efter att ha navigerat genom 25 slussar.

Kanske är den bästa bekräftelsen av projektets resultat reaktionen hos ungdomarna själva. Vid en tidpunkt under resan gick båtarna på grund i en bukt. Då fick en ung kille chans att visa upp sina talanger i problemlösning.

– Vi kunde inte skjuta båtarna tillbaka ut på det djupa vattnet och då byggde vi en damm för att höja vattennivån — och det fungerade, säger Lukasz Kuba entusiastiskt. Tillsammans med Mateusz Belouski och Ignacy Sadornik berättade han för Epoch Times om resan. Alla tycks ha varit hänförda av de naturområden de passerat längs vägen.

– Då vi seglade genom naturreservaten hoppade några unga hjortar ut framför båtarna … en av dem snubblade och försökte klättra tillbaka till strandkanten. Det var häftigt, säger Belouski.

1983 blev Falkiewicz (vi kallar honom tränare Adam) god vän med en annan seglare som råkade dela hans intresse av att arbeta med ungdomar — liksom hans namn. De började segla tillsammans och arbetade med många gemensamma projekt.

Samarbetet nådde sin höjdpunkt 2002 då de beslutade sig för att följa sin högsta dröm. De startade Bulajs seglarklubb. Adam nummer två blev klubbens kommendör. De började arbetet blygsamt och byggde med en grupp 8-13-åringar fyra små pessimistjollar.

– Inte alla har råd att segla men det borde verkligen vara möjligt för alla, tycker kommendör Adam. Klubbens uppdrag var från början att skapa en miljö där ungdomar på glid kan komma över sina svårigheter och växa som människor.

Och det fungerar, säger sponsorerna till projektet.

– Det är verkligen det bästa sättet att undervisa ungdomarna, att förbereda dem för livet, säger Joanna Luberadzka, chef för Fundaja Przyjaciolka (Vänskapsfonden) till Epoch Times. Joanna tycker att man borde göra likadant på fler platser.

Initiativet från Bulajs seglarklubb finns registrerat på listan över lyckade insatser, hos den EU-sponsrade organisationen Nationella agenturen för ungdomsprogram.

– Vi ville vara precis här
, i hamnen, med de stora skeppen — det är anledningen till att vi sammanslöt i Odra Float. Vi ville att ungarna skulle vara så nära de stora skeppen som möjligt, säger kommendör Adam.

I just den andan har de två Adam inspirerat många tyngda ungdomar och givit dem hopp och utsikter för ett bättre liv. Deras klubbmotto säger: ”Ingenting är omöjligt för Gud … eller för seglare! Om inte vi, vem? Om inte nu, när?”

De båda Adam nämner att trots deras lyckade insatser har insamlande av pengar för projekten varit ett bestående problem. Enligt deras önskemål listar Epoch Times sponsorerna för Bulajs seglarklubb här:

Fundaja Przyjaciolka är ett Janssen-Cilag (ett Johnson & Johnson företag) som gör välgörenhet. Klubben finansieras också av Environmental Protection College i Radom, liksom av Mazowieckie Provincial Governor’s Office.

Översatt från originalartikel på engelska


Besättningen på den traditionella segelbåten Solidaritet hälsar på ett skepp med VIP-åskådare. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Besättningen på den traditionella segelbåten Solidaritet hälsar på ett skepp med VIP-åskådare. (Jan Jekielek/The Epoch Times)


Traditionella holländska seglingsfarkoster lägger till i Szczecinhamnen den andra augusti. Här ska de förberedas för avslutningen av Tall Ship Races 2007. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Traditionella holländska seglingsfarkoster lägger till i Szczecinhamnen den andra augusti. Här ska de förberedas för avslutningen av Tall Ship Races 2007. (Jan Jekielek/The Epoch Times)


Den månadslånga flodsbundna paraden, bestående av en samling av segelbåtar, kajaker, fallfärdiga flottar och bullriga farkoster sträcker sig över tusen kilometer och avslutas i Szczecin den andra augusti. Förberedelserna för finalerna i Tall Ships 2007 fortsätter. (Jan Jekielek/The Epoch Times)

Den månadslånga flodsbundna paraden, bestående av en samling av segelbåtar, kajaker, fallfärdiga flottar och bullriga farkoster sträcker sig över tusen kilometer och avslutas i Szczecin den andra augusti. Förberedelserna för finalerna i Tall Ships 2007 fortsätter. (Jan Jekielek/The Epoch Times)