På onsdagar föds flest barn
Analet kor för köttproduktion ökade under medelveckan med 17 stycken. På bilden syns några på en Krav-märkt gård någonstans i Sverige. (Foto: José Barrios Lancellotti)


I ”lagom-Sverige” anses medelvägen bäst. Detta har SCB tagit fasta på i Statistisk årsbok för Sverige 2008. Den ger en beskrivning av tillståndet i landet med hjälp av en medelvecka.

På onsdagar föddes flest barn, de flesta var pojkar och totalt under veckan föddes drygt tvåtusen barn. 23 av pojkarna fick namnet Lucas och 20 av flickorna namnet Emma.

Under medelveckan konsumerade var och en av oss i genomsnitt tre hekto godis och lika mycket kaffebröd. Varje person över 17 år drack 0,7 liter starköl, en halv liter vin och sex centiliter sprit.

En medelvecka lades 118 företag ned. Samtidigt nyregistrerades 455 aktiebolag. Hos lantbruken försvann åkerareal motsvarande 1 200 fotbollsplaner. Mjölkkorna blev drygt hundra färre och de som var kvar producerade 61 000 ton mjölk.

Under veckan kördes i snitt 28 mil med bil, vilket tillsammans blev 123 miljoner mil. Det motsvarar drygt 1 500 tur- och returresor till månen. Av landets 4,4 miljoner personbilar stals 702 och cykelstölderna uppgick till 1 282 per vecka.

55 miljoner SMS skickades per vecka vilket motsvarar sex stycken per abonnent, men SCB talar om för oss att norrmännen faktiskt är flitigare och danskarna ännu mer så. De skickar 22 respektive 38 SMS per abonnent under medelveckan.

Slutligen konstateras att statsskulden minskade med 760 miljoner, varje vecka.