Övervakningen av kinesiska dissidenter intensifieras
Kinesiska dissidenter bevakas noga av myndigheterna. (Foto: AFP)


En ny stabilitetspolitik från bydistriktet Chunxiao i Zhejiangprovinsen går ut på att lokala politiker ska samarbeta i en ”säkerhetsvallgrav” för världsutställningen i Shanghai. Myndigheterna försöker minimera offentliga incidenter som kan genera den kinesiska regimen.

Myndigheterna i Chunxiao har valt ut ett antal individer och klassificerat dem enligt tre olika kategorier beroende på vilken nivå av hot de anses utgöra.

De i kategori A betraktas som allvarliga hot och ska övervakas dygnet runt av säkerhetspersonal. Kategori B ska övervakas av informanter i sina respektive hemstäder. De som är i kategori C ska man försöka få att skriva på en garanti att de inte ska ställa till med något. De måste registrera sig hos myndigheterna om de ska lämna staden och kommer att övervakas.

Enligt Radio Free Asia förnekade en ämbetsman från Chunxiao att denna plan existerar när han tillfrågades på telefon. Därefter lade han på luren, och trettio minuter senare hade dokumentet som avslöjade planen försvunnit från bydistriktets hemsida. Innehållet har sedan dess cirkulerat på internet.

En Zhejiangbaserad bloggare sade till Radio Free Asia att när han visade sitt ID-kort på en tågstation såg han att hans namn fanns på en skärm, på en lista över dissidenter som ska övervakas. Guo Weidong är känd för att publicera regimkritiska texter på internet. Han sade att han såg orden ”stabilitetsskydd” och ett telefonnummer på skärmen, vilket troligen gick till den person som är ansvarig för att övervaka honom.

Sociala incidenter blir allt fler i Kina, där missnöjda medborgare protesterar mot allt från statlig korruption och tvångsvräkningar till livsmedelsskandaler. Kommunistpartiets svar är att spendera miljarder på att slå ner på oliktänkande och censurera internet så att landets 400 miljoner internetanvändare inte kan komma åt information som kan tänkas skada regimens legitimitet

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42346/