Översvämningsrisk leder till evakuering i Beichuan
En överlevande försöker rädda det vad hon kan från förstörda hem i Hongbai. (Foto: China Photos/Getty Images)


Myndigheterna i länet Beichuan i Sichuan sände nyligen ut en rapport om risken för att en damm i området kan komma att brista. Rapporten uppmanade räddningsarbetare och invånare att lämna området. Tusentals människor flydde upp i de högre belägna bergsområdena.

Enligt nyhetsbyrån Xinhua hade man från ett flygplan observerat en spricka i Chaping-dammen vilken befarades kunna utlösa ett dammras.

Även en damm i Kuzhu, norr om Beichuan, har blivit skadad av ett jordras vilket nu hotar dammen och områdena längre ner längs floden.

I länet Qingchuan har jordbävningen orsakat att två bergsklippor kollapsat och blockerat vattenflödet i en flod vilket orsakat att en uppdämd sjö bildats, vilken kan spränga fördämningen när som helst. Myndigheterna överväger att evakuera 1,18 miljoner människor från området.

Om den nybildade dammen brister skulle vattenmassorna kunna täcka staden Qingchuan samt Zhuyuans dammområde. För närvarande krävs 500 000 tält för att föra de 1.18 miljoner i säkerhet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-17/70762.html