Översvämningarna närmar sig kulmen


Vattnet i dag steg mot Ågatans fastigheter i kanten av Ätran i Falkenberg. Men samtidigt kom besked via SMHI att det värsta kanske är över när det gäller översvämningarna i Västsverige.

Vattnet steg mot Ågatans fastigheter i kanten av Ätran i Falkenberg.

Men samtidigt kom besked via SMHI att det värsta kanske är över när det gäller översvämningarna i Västsverige.
 
Och rasrisken, den som följer i översvämningarnas spår, tycktes heller inte ha ökat. Inte än. Det kan bli värre när vattnet sjunker undan.
 
Då försvinner den mothållande kraften som vattnet har utgjort, säger Susanne Edsgård, Räddningsverkets expert på skred och ras, till TT.
 
Hon och verkets generaldirektör Göran Gunnarsson ägnade lördagen åt att åka från slussarna i Trollhättan och ner längs älven och sedan söderut genom Halland till Halmstad.
 
De såg många områden där läget var besvärligt.
 
Samtidigt var Edsgård nöjd med den kunskapsnivå som finns hos myndigheter och kommuner. För varje besvärligt översvämningsår lär man sig mer och mer.
 
– Det känns som att kommunerna har läget under kontroll, säger Edsgård.
 
Snabb avrinning i vattendragen innebär större rasrisk än om takten blir lägre och att vattnet hinner rinna undan även från landmassorna.
 
Risken för ras utmed slänterna i Göta älvdalen bedöms ännu inte som akut, men experter från Statens geotekniska institut (SGI) planerar att under söndagen flyga över Göta älv och göra en besiktning.
 
Andra risker är att vattenflödet blir så kraftigt att det drar med sig strandkanter ner i djupet.
 
SMHI väntar inga stora nederbördsmängder de närmaste dagarna varför översvämningarna kan ha nått sin kulmen.
 
Men skadorna är stora, exempelvis på Ågatan i Mölndal har många fastighetsägare fått sina källare vattenskadade och likadant är det på flera andra håll.
 
I Mölndal har nu järnvägstunneln under E 6 tömts på vatten, men tågtrafiken mellan Göteborg och Mölndals nedre väntas inte komma igång förrän nästa vecka.
 
I Göteborg med omgivning var läget enligt räddningstjänsten oförändrat på lördagen, och vattnet har långsamt börjat sjunka undan.
 
Vilka som måste betala notan så småningom återstår att se, men ett förslag om en framtida lösning har väckts av landshövdingen i Västra Götalands län, Göte Bernhardsson.
 
I ett debattinlägg i Göteborgs-Posten föreslår han att en krisfond inrättas där enskilda och kommuner kan hämta medel. Fonden ska vara offentligt finansierad men även försäkringsbranschen kan bidra.
 
Även miljöpartiet torgförde på lördagen förslag på framtida satsningar. Bland annat vill man att landets regioner utarbetar långsiktiga översvämningsplaner för att öka beredskapen och främja samordningen mellan olika delar av landet.