Övergrepp mot bönder i Hubeiprovinsen


Enligt en artikel från Sound of Hopes Newsdesk har ett markutvecklingsföretag i Hubeiprovinsen, med lokalregeringens hjälp olagligt tillskansat sig mark från bönder i byn Penglu nära staden Qinjiang.

Det hela skedde 2004, och byborna tvingades ge upp sin mark mot dålig ersättning. De har sedan dess kämpat emot utvecklingsföretaget, bland annat genom att dygnet runt gemensamt vakta den mark de är beroende av för sin försörjning.

Den 12 januari attackerades bönderna av ett sjuttiotal gangsters beväpnade med machetes, ledda av utvecklingsföretagets säkerhetschef. De skjul byborna byggt för att hålla vakt brändes ner och flera bybor misshandlades, två skadades svårt. Byborna gick den 14 januari till lokalregeringen i Qinjiang och bad om hjälp.

Enligt människorättsadvokaten Yao Lifa har lokalregeringens utvecklingskommitté handlat på ett föraktligt sätt när man godkänt markutvecklingsföretagets ursprungliga agerande. Han kallar deras handlingar olagliga och menar att företaget ockuperar marken. Miljöhänsyn har inte heller tagits i ärendet.

Yao Lifa berättar även att 51 bybor från Penglu begav sig till Peking i samband med nationella folkkongressen i oktober förra året för att vädja till centralregeringen men att de, liksom så många andra appellanter, bara fått ytterligare besvär och bestraffningar för sina försök att få rättvisa.

Källa: Sound of Hope Newsdesk