Övergrepp ännu utbredda i Tjetjenien


Tortyr och övergrepp är fortfarande utbredda i Tjetjenien, konstaterar Europarådet i en rapport. Den ryska ledningen anklagas för att inte ha lystrat till tidigare uppmaningar att förbättra situationen.

Europarådets kommitté mot tortyr säger att myndigheter som ska upprätthålla ordningen och säkerhetsstyrkor fortsätter med tortyr och andra former av misshandel, liksom med olagliga fängslanden.

Kommittén har under två besök i Tjetjenien förra året fått uppgifter om offer som utsatts för grov misshandel, kvävning genom att använda plastpåsar eller gasmasker, elchocker, upphängning i armar eller ben samt märkning med cigarettglöd.

Det förekom även att inspärrade människor avrättades eller utsattes för sexuella övergrepp. Kommittén konstaterar att i många fall var misshandeln så frekvent och allvarlig att det måste uppfattas som gränsande till tortyr.

Den allmänna bilden som tonade fram var att en fängslad som inte omgående erkänner brott eller bidrar med efterfrågad information befinner sig i uppenbar fara för att bli misshandlad, konstaterar rapportens författare.