Överförd smärta vanlig orsak till ryggproblem
Ryggont kan ha dolda orsaker (Foto: Photos.com)


De flesta av oss har ringa förståelse om ryggont och olika former av ryggradsproblem. Det medför att vi dröjer med att söka tidig vård, och kan också leda till felaktig diagnos och behandling. Ryggont är ofta en överförd smärta, det vill säga, källan till smärtan sitter inte i själva ryggen.

Om du har en värkande höft så kan orsaken sitta i foten; om du får en blixtrande huvudvärk kan du ha problem med käken; din återkommande ryggvärk kan härröra från tarmarna och din ischiasvärk kan orsakas av problem i sakroiliakaleden (leden mellan kors-och höftbenet).

Ett försvagat organ

Bauhins klaff fungerar som en envägsventil och finns i övergången mellan tunn- och tjocktarmen vid blindtarmen. När ventilen har nedsatt funktion kan följande problem uppstå; hjärtklappning, smärtor i bröstkorgen, ryggont, smärta i höger arm och axel, migrän, svullna anklar, hemorrojder, ledinflammation, olika hud- och matsmältningsproblem.

Om Bauhins klaff är orsaken till symptomen och funktionsnedsättningen så försvinner dessa när ventilen korrigeras.

Stress och andra orsaker kan få klaffen att fungera otillfredsställande. Klaffens envägsflöde blir då försvagat och tjocktarmens giftiga innehåll pressas tillbaka in i tunntarmen vilket orsakar irritation.

Tillhörande nervtrådar blir inflammerade och irriterade, vilket orsakar reflexskador i ryggradens nervrötter. Detta inträffar hos ryggradsnerverna vid den 1:a och 2:a ländkotan, vid den 4:e och 5:e bröstkotan och/eller vid den 3:e och 4:e halskotan, vilket orsakar ovannämnda symptom.

Dessa symptom kan naturligtvis uppstå av andra orsaker. När traditionell diagnos eller behandling misslyckas kan orsaken ändå vara en funktionsnedsättning i Bauhins klaff. Ganska många med återkommande ryggont har denna funktionsnedsättning

Diskbråck eller glidning i sakroiliakaleden?

Kors- och höftbenet bildar sakroiliakaleden. De gropiga ytorna bildar sammankopplande ojämnheter, vilket begränsar och styr alla rörelser. Leden är dock smord, liknande en rörlig led. På kroppens framsida, ungefär 10 cm nedanför naveln, möts bäckenbenet med en diskliknande broskdyna däremellan, för att bilda leden som är känd som symphysis pubica (blygdbenens broskförening). Denna begränsade rörelse i dessa två leder är viktig i det dagliga promenerandet och under barnfödsel. Huvudfunktionen hos denna typ av led är att absorbera stötarna från fötterna när man går på hårda underlag.

När den normala ledrörligheten är förlorad kan den genererande smärtan bli plågsamt lik – och antas ofta vara – diskbråcksproblem, vilket kan leda till ineffektiva behandlingar.

Orsaken till ”glidning” i sakroiliakaleden är skiftande; ett slag mot hälen, ojämn viktfördelning på bäckenet, tandproblem och barnafödande är de mest vanliga. Kliniska experiment och studier tyder på att 50 till 70 procent av ischiasproblem och smärtor i länd- och korsrygg kan hänvisas till glidning i sakroiliaka. Smärtan kan sitta i höften, i baken eller i låren, eftersom en spänd piriformismuskel* kan trycka till ischiasnerven.

* Musculus piriformis; den päronformade muskeln som sträcker sig från korsryggen till lårbenets bak- och utsida.

Robert Gibson är en pesionerad medlem av London and Counties Society of Physiologists. Han var med och skapade Body/Mind Clinic i Fife, Scotland, där han arbetade som terapeut under 10 år.