Över tusen barn döda efter skalvet


Över tio miljoner människor har i någon utsträckning påverkats av jordbävningen i Sichuan, vars mest drabbade område täcker en area på över hundra tusen kvadratkilometer. Enligt officiella uppskattningar har minst 50 000 människor förlorat sina liv. Många skolbyggnader kollapsade under skalvet och hela elevklasser har begravts. I en del skolor har uppemot 50 procent av eleverna förlorat sina liv.

Norra Sichuan är det område som drabbats värst av skalvet. I Norra Sichuans gymnasium befann sig 1 800 lärare och elever vid tidpunkten för jordbävningen den 12 maj. Skolan som höll 20 klasser totalkollapsade under skalvet. Endast tre klasser undkom katastrofen då de befann sig utomhus under en gymnastiklektion.

Föräldrar har kunnat ses knäböja bland husmassorna, sörjandes och ropandes efter sina anhöriga. Vissa har visat missnöje över myndigheternas försenade räddningsarbete.

Fram till den 15 maj räddades 360 personer från gymnasiet. Minst 700 elever var då fortfarande begravda under massorna. För att kunna få loss dem har läkare tvingats amputera bort benen på flera elever.

Byn Muyu i länet Qingchuan är också en av de byar som drabbats mycket hårt i skalvet. En trevåningsbyggnad med fler än 400 elever och vuxna kollapsade vid skalvet och endast 139 personer lyckades fly ut ur byggnaden. Resterande begravdes i husmassorna. Fram till den 14 maj hade 201 elever hittats döda och 89 räddats.

Invånare i byn Xiang’e bevittnade hur en skolbyggnad med 420 elever rasade. Färre än 100 elever lyckades fly i tid.

– Räddningsteamet har inte kunnat komma in. Vi har inga lyftkranar här och inte heller har vi någon annan räddningsutrustning. Vi har gjort väldigt långsamma framsteg i arbetet. När man hör barn som ropat på hjälp inifrån stenmassorna är det som om hjärtat brister, säger en av invånarna.

Många skolbyggnader har totalförstörts i skalvet i Kina. Totalt beräknas över tusen skolbarn ha mist livet.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-17/70755.html