Över en procent av Kinas allra rikaste sitter i fängelse


Drygt en procent av Kinas allra rikaste har det senaste årtiondet hamnat i fängelse för olika former av korruption och oegentligheter. Enligt experter har det här nya, extremt rika skiktet av kineser typiskt sett varken blivit rika genom begåvning eller ärvd förmögenhet, utan helt enkelt för att de vet hur man spelar ett smutsigt ekonomiskt spel.

Det är i en specialutgåva av Hurun Report, som listar Kinas absolut rikaste, som uppgifterna återfinns, rapporterar NTD Television. 27 av de 2 188 rikaste kineserna mellan 1999 och 2013, eller 1,2 procent, har hamnat i fängelse. Hälften av dem dömdes till mer än 10 års fängelse. Mutor var den vanligaste åtalspunkten.

”Dagens kinesiska samhälle är fullt av korrupta tjänstemän”, sade Kinakommentatorn Lan Su till NTD. ”Alla någorlunda stora företag måste ha med statsapparaten att göra. Hur balanserar man böckerna när man arbetar mot de här korrupta tjänstemännen? För man in det under ‘grå’ inkomster och utgifter?” sade Lan.

Enligt Lan finns
det knappt en enda renhårig befattningshavare i Kina idag, men regimens stora antikorruptionskampanj är högst selektiv, och används främst som ett sätt att attackera politiska motståndare. De rika affärsmän som fällts på senare tid är snarare att betrakta som offer i det Kinesiska kommunistpartiets inre stridigheter.

Li Shanjian, en annan Kinakommentator, sade till NTD: ”Rika kineser är något som har dykt upp under de senaste åren. Det är inte på grund av att de är väldigt smarta eller begåvade, och de har inte heller ärvt sin förmögenhet. De har blivit rika  mestadels genom samspelet mellan politisk makt och pengar, på olaglig väg.”

Ett exempel på det här är affärskvinnan Ding Shumiao från Shanxiprovinen, som åtalades för att ha mutat järnvägsministern Liu Zhijun med 49 miljoner yuan (ungefär motsvarande i svenska kronor) och för att ha samlat in 178,8 miljarder yuan i olagliga verksamhetsmedel.

Ett annat är Zhou Zhengyi och Zhang Rongkun från Shanghai, som blev rika över en natt på grund av sina kontakter med höga tjänstemän. De dömdes dock till 16 respektive 19 års fängelse när de tjänstemän som var deras samarbetspartners själva föll offer för en korruptionsutredning.

Enligt en undersökning som utfördes av Shanghais samhällsvetenskapsakademi i januari så var fäderna, till 15,6 procent av de rikaste kineserna, kadrer i kommunistpartiet eller dess olika bolag.

Ett exempel på detta är den kinesiske finansmannen Rong Zhijians far, Rong Yiren, som var den kinesiska regimens vicepresident mellan 1993 och 1998. Kinas rikaste person heter Wang Jianlin, och hans far var tidigare vice partiordförande i den autonoma regionen Tibet.

Nästan hälften av de rikaste kineserna har dessutom jobbat inom regimen. Enligt kommentatorn Li Shanjian är de verkligt rika kineserna just dessa ”röda familjer”, vars tillgångar döljs för utomstående och är svåra att beräkna.

Bloomberg rapporterade 2012 om tre barn inom den sortens ”röda familjer”: som är son till general Wang Zhen; He Ping, som är svärson till förre regimledaren Deng Xiaoping; och Chen Yuan, som är son till Chen Yun, som var Kinas högste ekonomiske ansvarige under Maos tid. Dessa tre ledde, eller leder fortfarande, statligt ägda företag, som 2011 satt på tillgångar värda sammanlagt närmare 1,6 biljoner dollar.