Över 90 miljoner kineser heter Wang
En folksamling i Nanjing i Jiangsuprovinsen i Kina, 4 mars 2007. Den senaste befolkningsundersökningen visade att "Wang" är det vanligaste efternamnet i Kina. (Foto: China Photos/Getty Images)


Den senaste befolkningsundersökningen visar att ”Wang” är det vanligaste efternamnet i Kina. Runt 92 881 000 kineser heter Wang i efternamn, vilket utgör 7,25 procent av den kinesiska befolkningen.

Enligt rapporten i China News är det näst vanligaste efternamnet i Kina ”Li”. Runt 92 074 000 kineser heter Li i efternamn, vilket utgör 7,19 procent av befolkningen.

Det tredje vanligaste efternamnet är ”Zhang”. Runt 87 502 000 heter Zhang, motsvarande 6,83 procent av befolkningen.

Undersökningen fann att det fanns tio efternamn som innehas av över 20 miljoner personer vardera: Wang, Li, Zhang, Liu, Chen, Yang, Huang, Zhao, Wu och Zhou.

Det finns även 12 till efternamn som innehas av över 10 miljoner personer vardera: Xu, Sun, Ma, Zhu, Hu, Guo, He, Gao, Lin, Luo, Zheng och Liang.

Översatt från engelsk version.