Över 600 sjukvårdsarbetare har dödats i Syrien sedan inbördeskriget startade
Palestinska flyktingar köar för att få hjälp av en lokal organisation i det belägrade flyktinglägret Yarmuk, söder om den syriska huvudstaden Damaskus, den 11 mars, är 2015. Lägret hade flera sjukhus. Yarmuk är nu ödelagt och endast omkring 40 000 personer återstår av de 150 000 palestinska och syriska människor som bodde i lägret innan den syriska konflikten bröt ut i mars 2011. Foto: AFP / Getty Images)


Fyra år sedan starten av inbördeskriget i Syrien har avsiktliga och urskillningslösa attacker dödat över 600 sjukvårdsarbetare. Den medicinska infrastrukturen har ödelagts och förvärrat den humanitära krisen, skriver Physicians for Human Rights (PHR) i en rapport som släpptes på onsdagen.

Rapporten har spårat 233 illegala attacker mot 183 vårdinrättningar där 610 sjukvårdsarbetare har dödats de senaste fyra åren. I genomsnitt dödades en sjukvårdsarbetare varannan dag och ett sjukhus bombades var fjärde dag i Syrien under 2014.

De allra flesta attackerna begicks av president Bashar Assads regeringsstyrkor. Helt i strid med Genevékonventionen och mänskliga rättigheter har de systematiskt riktat in sig mot vårdinrättningar ända sedan starten av inbördeskriget 2011.

Rebellerna har också gjort attacker mot vårdinrättningar men enligt rapporten är regeringen ansvarig för 88 procent av sjukhusattackerna och 97 procent av dödade vårdpersonal under de fyra åren. Rapporten dokumenterade 139 dödsfall som direkt kan hänföras till tortyr och/eller avrättning.

– Varje dödad läkare eller förstört sjukhus betyder att hundratals eller till och med tusentals syrianer inte har någonstans att vända sig för att få medicinsk vård, sade Erin Gallagher från PHR och ansvarig för utredningen.

PHR:s verkställande direktör Donna McKay säger att en läkare kan fängslas eller torteras för en rulle gasbinda om han fastnar i en vägspärr. Hon vädjar också till världens ledare att inte låta sådana här angrepp mot medicinsk personal bli till något normalt i en konflikt.

Läkare Utan Gränser

Även Läkare Utan Gränser sade på onsdagen att miljontals människor är fångade av konflikten och det finns ett desperat behov av vård.

I Aleppo, Syriens näst största stad fanns det 2 500 läkare före konflikten, nu återstår bara ett hundratal på de sjukhus som fortfarande fungerar i staden. Resten har flytt, blivit internflyktingar, kidnappats eller dödats.

Nyhetsbyrån AP skriver att IS kidnappning av fem personer från Läkare Utan Gränser i januari 2014 och försämringen av säkerheten har tvingat organisationen att minska sin verksamhet i Syrien.

Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu säger att det är för farligt för deras personal att arbeta i Syrien och IS-kontrollerade områden och efterlyser en storskalig internationell humanitär insats i Syrien.

– Vi kan och bör göra mer för folket i Syrien, sade Liu.