Över 1100 kinesiska tjänstemän firar högtider genom att hoppa av utomlands
Ett kinesisk flygplan Shenzhen Airlines Airbus (höger) rullar förbi Singapore Airlines flygplan på Hong Kong internationella flygplats. Över tusen kinesiska tjänstemän lämnade nyligen landet, enligt färska rapporter. (Foto: Laurent Fievet/AFP)


När de får chansen fortsätter Folkrepubliken Kinas tjänstemän att rusa mot utgångarna. Under en period på åtta dagar, den 30 september – 7 oktober, då man firade två helger, var det över 1 100 tjänstemän som reste utomlands utan att återvända.

Firandet av nationaldagen, årsdagen av grundandet av Folkrepubliken Kina, och månfestivalen, den traditionella högtid då kinesiska familjer samlas, var de tillfällen då tjänstemän flydde.

Enligt tillkännagivandet 15 oktober från partiets Centralkommission för disciplinkontroll och Centralorganisationens departement har 714 av de icke återvändande byråkraterna officiellt listats som ”saknade”.

Saknade är ett annat ord för avhoppade och betyder att dessa tjänstemän antingen inte återvände efter helgledigheten, eller inte kunde nås. Dessa helger inföll precis innan den 18:e Nationella partikongressen.

Folkrepubliken beräknas ha över en miljon ”nakna tjänstemän” – personer som parkerar sina bankkonton och familjer utomlands i hopp om att på sikt kunna återförenas med dem. För att skapa en illusion av ett ”harmonisk och stabilt” land har de kinesiska myndigheterna vidtagit strikta åtgärder för att förhindra att tjänstemän hoppar av.

Enligt Hongkong-baserade Chengming Magazine, skapade Kinas statliga råd i september en tillfällig kommandogrupp mot statstjänstemän som flyr, med dåvarande vice premiärminister Li Keqiang (Li har därefter utsetts till premiärminister) som ansvarig chefstjänsteman.

Gruppen utarbetade fyra order som skall utföras av alla organisationer: 1) Ha god kontroll över varje anställds situation och planer; 2) se igenom regler och disciplinära åtgärder i de senaste uppdateringarna och täppa till alla kryphål; 3) granska och korrekturläsa identitetshandlingar tillhörande personer i fängsligt förvar för att eliminera förekomsten av falska identitetshandlingar och flera kopior; 4) vara uppmärksam på de personer som är eller kommer att bli föremål för utredning eller finns på den interna listan, och begränsa deras aktiviteter om så krävs.

Kommandogruppen har ökat sin personal för bevakning av viktiga hamnar, flygplatser och gränser. Den skickade också över 8 000 specialpoliser till dessa platser innan den 28 september. Samtidigt installerades över 350 av de senaste utrustningen för upptäckt av förfalskade pass i dessa flygplatser och hamnar.

Originalartikel på kinesiska.

Översatt från engelska.