Över 1 000 kinesiska bönder omringade lokal domstol
Protest utanför Ziliujings distriktsdomstol i staden Zigong, Sichuanprovinsen, 4 januari. (Foto: Epoch Times)


Fler än 1000 bönder demonstrerade utanför Ziliujings distriktsdomstol i staden Zigong i Sichuanprovinsen den 4 januari. De protesterade mot att rättegångsförhandlingarna i ett mål mot den lokala polisen ställts in utan förvarning.

Runt halv nio på morgonen den 4 januari väntade 300 personer utanför domstolen på förhandlingarna. Vid tiotiden hade fler än 1000 personer endera gått in i stadshuset eller drev omkring utanför domstolsbyggnaden. De flesta av dem var bönder från byarna inom staden Zigong som förlorat sin mark. Vid elvatiden började bönderna protestera högljutt medan allt fler människor samlades. Rättens vice ordförande Zhao Xunquan kom pressad ut för att ge en förklaring till folkmassan och bad målsägarna samt representanter för byborna att förhandla inne i domstolen. Efter fyra timmar skingrades folkmassan långsamt.

Polisen retar upp lokala bönder

Enligt Epoch Times undersökning misshandlade och grep poliser från polisstationen i Zigong den 28-30 juni 2006 lokala bönder som försökte stanna på sin mark. Många bönder skadades och elva hölls kvar av polisen. Sex av dem vägrade senare att erkänna sig skyldiga. Läskunnigheten och de juridiska kunskaperna är inte så goda bland bönderna, så de anförtrodde åt den lokale rättsaktivisten och frilansskribenten Liu Zhengyou att representera dem i deras stämningsansökan mot polisen. En annan anledning att de engagerade Liu var att lokala advokater hotats av myndigheterna till att inte ta sig an fallet.

Ett halvår senare, den 8 december 2006, accepterade domstolen till sist fallet efter målsägarnas ihärdiga försök. Ziliujings distriktsdomstol utfärdade ett meddelande om förhandlingar som skulle pågå från klockan 9.00 den 4 januari till och med den 11 januari.

På morgonen den 25 december informerade domstolen målsägarna att de skulle komma till domstolsbyggnaden vid tvåtiden på eftermiddagen samma dag. Under mötet rådde domaren dem att inte engagera Liu Zhengyou som sitt ombud och bad dem även skriva på ett dokument där de gick med på att rättegången senarelagts. Målsägarna vägrade att gå med på domarens begäran.

Protest ger hopp

Målsägarna sade till Epoch Times att det var till deras fördel att de hade stöd av tusentals personer. Detta är det första målet där bönder stämmer poliser i Zigong. Det handlar om att underklassen utmanar dem som har makten.

Fallet har orsakat stor entusiasm bland lokalinvånarna eftersom det involverar tiotusentals personers välfärd; bönder som förlorat sin mark. Deras mödor har lett till ett enormt stöd. Bönderna har uttryckt sin avsikt att fullfölja stämningen oavsett resultatet. Målet är att göra något för alla bönder där och hindra regeringen från att lägga under sig mark hur som helst och trakassera den enkla bondebefolkningen.

Foto: http://en.epochtimes.com/news/7-1-13/50421.html


Poliser griper under våldsamma former protesterande bönder (Foto: Epoch Times)

Poliser griper under våldsamma former protesterande bönder (Foto: Epoch Times)


Bönder lämnar in en stämningsansökan mot lokala poliser (Foto: Epoch Times)

Bönder lämnar in en stämningsansökan mot lokala poliser (Foto: Epoch Times)