Oväntat många gener orsakar cancer
För att lösa cancerns gåta försöker forskarna skilja de pådrivande genförändringarna (mutationerna) från de till synes harmlösa. Innan man lyckas med det hoppas man på nya effektiva läkemedel mot cancer. (Foto:AFP/Merck and company, INC.)


Förändringar i fler gener än vad forskarna har trott kan orsaka cancer. Det visar den hittills största kartläggningen av bovarna i vår arvsmassa. Vissa förändringar driver på utvecklingen, andra är fripassagerare.

Nästa steg för forskarna blir nu att skilja de pådrivande genförändringarna (mutationerna) från de till synes harmlösa, för att långsamt lyckas lägga svaret på cancerns gåta i dager. På vägen dit dyker eventuellt nya effektiva läkemedel mot cancer upp.

En stor grupp forskare från bland annat Storbritannien, USA, Belgien, Australien och Hong Kong har tillsammans granskat 274 miljoner av byggstenarna i vår arvsmassa. Dessa utgör 518 stycken så kallade proteinkinas-gener som vanligtvis kontrollerar cellernas livscykel, bland annat celldelningen.

Första kartläggningen

Förändringar i dessa gener ligger bakom 210 olika cancerformer hos människan, enligt studien som publiceras i vetenskapstidskriften Natures kommande nummer. Proteinkinas-gener är redan kända i cancersammanhang men det här är första gången som någon har gjort en omfattande kartläggning av dem.

Vissa förändringar i vissa gener är särskilt drivande i cancerutvecklingen. Forskarna kallar dem ”chaufförer”, till skillnad från ”passagerarna” som behövs i processen men som är betydligt mer passiva, och de visade sig vara oväntat många, närmare bestämt fanns de i 120 gener varav merparten tidigare var okända.

-Vi har hittat ett mycket större antal muterade chaufför-gener som har uppkommit på grund av betydligt fler omständigheter än vi trodde, säger professor Mike Stratton, en av forskarna bakom studien.

Cancerns uppkomst

Forskarna upptäckte också att mutationerna innehåller information om hur cancern en gång uppkom, vilket ger en fingervisning om vilka processer som cellerna har genomgått för att kunna bli skadliga för kroppen. I vissa fall kunde cancern härledas till händelser som låg decennier bakåt i tiden, exponering för ultraviolett strålning eller gifter i tobaksrök till exempel.