Oväntade glapp i Kinas internetcensur kan vara dolda budskap om Jiang Zemins kommande fall
Tidigare partiledaren Jiang Zemin deltar i öppnandet av 18:e partikongressen i Folkets stora sal den 8 november 2012 i Peking, Kina. På internet florerar det rykten om att Jiang kan vara indragen i de utrensningar som för närvarande pågår. (Foto: Feng L i/Getty Images)


Baidu, Kinas största sökmotor på internet, verkade nyligen ha lättat på censuren på sökningar vad som normalt brukar vara strikt censurerade ord eller termer. I det här fallet rörde det sig om ”Ställ Jiang [Zemin] inför rätta” och ”Ställ Zhou Yongkang inför rätta”.

Den här sortens luckor i Kinas censur brukar i den extremt slutna kinesiska politiska kulturen ofta tolkas som dolda politiska budskap eller "testballonger". I det här fallet skulle det i så fall kunna vara ännu ett tecken på att den förre regimledaren Jiang Zemin är på väg att rensas ut.

Sökorden i fråga stod på banderoller som hölls upp av Falun Gong-utövare. Falun Gong är en andlig metod som Jiang Zemin, den tidigare ledaren för det Kinesiska kommunistpartiet, 1999 inledde en förföljelsekampanj mot. Zhou Yongkang var en av hans viktigaste allierade, och tänkt att garantera att förföljelsen upprätthölls efter att Jiang drog sig tillbaka från den officiella makten.

Allt som är relaterat
till Falun Gong censureras vanligen strikt, och ses som ytterst känsliga och subversiva politiska ämnen i Kina.

Orsaken till att det gick att söka på dessa termer nyligen är oklar. Baidu ville inte svara på några frågor. Kaiser Kuo, Baidus talesperson för utländska organisationer, sade: ”Bara så att ni vet: Baidu ger inga kommentarer till Epoch Times”, som svar på en fråga via Twitter. Epoch Times har rapporterat om händelser i Kina utan hänsyn till den kinesiska regimens försök att kontrollera mediabilden, och därför har den kinesiska regimen varit fientligt inställd till Epoch Times.

Tidpunkten för den här förmodade censurlättnaden kan vara talande i och med att det sedan slutet av juli har florerat rykten om att Jiang Zemin står inför att rensas ut ur partiet av den nuvarande ledaren Xi Jinping, som bedriver en kampanj mot Jiangs partifraktion. Då meddelades nämligen att Zhou Yongkang officiellt utreds för korruption.

Det är oklart om
sökningarna var tillfälligt tillåtna, som ett politiskt budskap, eller bara ett olycksfall i arbetet. Sådanant har tidigare hänt kring känsliga politiska händelser. Många observatörer menar dock att timingen och det extremt känsliga ämnet tyder på att det här var avsiktligt.

Förföljelsen av Falun Gong har varit Jiang Zemins mest känsliga och personliga korståg. Den utfördes på bekostnad av andra nationella prioriteringar, och det backades inte upp av det övre ledarskiktet vid den tiden.

Tiotals miljoner kineser har drabbats; ett okänt antal har satts i arbetsläger, hjärntvättscenter och fängelse. Minghui, en hemsida som drivs av Falun Gong-utövare, som publicerar förstahandsrapportering om förföljelsen i Kina, har dokumenterat 3 700 dödsfall i kampanjen. Man uppskattar dock att antalet döda i kampanjen är åtminstone tiotusentals på grund av statligt sanktionerad organskörd från samvetsfångar. Detta har nyligen dokumenterats i boken ”The Slaughter” av journalisten Ethan Gutmann.

Jiang installerade viktiga vapenbröder när han drog sig tillbaka formellt från den kinesiska politiken 2002, män som skulle fortsätta förföljelsen och på så vis skydda de ansvariga för de begångna brotten från att ställas till svars.

En av dem var Zhou Yongkang, som var ansvarig för Kinas säkerhetsapparat och rättsväsende och som grundligt följde Jiangs order att verkställa förföljelsen, genom att använda domstolssystemet, statsåklagaren, polis och hemliga polisen och underrättelsetjänsten.

Detta system har Xi Jinping, som tog makten i slutet av 2012, sakta men säkert börjat plocka sönder de senaste 18 månaderna.

Censurlättnaden på Baidu är en av flera antydningar om Jiang i statlig press nyligen. Den 27 augusti publicerades i partikontrollerade språkröret Global Times en artikel som betonade att pensionerade tjänstemän inte bör lägga sig i regeringsangelägenheter, som sedan fick omfattande spridning på andra hemsidor.

Artikeln listade ett antal pensionerade höga tjänstemän som ses som förebilder eftersom de inte blandar sig i politik efter pensioneringen. Jiang, som är känd för att i åratal ha blandat sig i politik efter pensioneringen, fanns inte på listan, något som snabbt uppmärksammades av kinesiska nätanvändare.

Vittnesbörd om nyttan av att avhålla sig från politik gavs av Tian Jiyun, en pensionerad politbyråmedlem, som sade: ”Pensionerade tjänstemän ska inte lägga sig i regeringsangelägenheter genom att använda olika personliga nätverk, inte heller peka finger åt nuvarande ledare.”

Huanxicheng Dezhu, en användare på Sina Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, som kommenterar samtida politik, skrev: ”Det finns ett syfte med att publicera en sådan artikel vid den här tidpunkten. Den får folk att omedelbart tänka på den där stora paddan.”

Jiang Zemin har i åratal blivit kallad ”padda” av kinesiska nätanvändare, delvis för att det sägs att han utseendemässigt liknar en padda, men också för att alla höga ledare i partiet behöver smeknamn som internanvändare kan använda för att kringgå censurerade nyckelord. Men har myndigheterna en gång snappat upp kodorden, kan de också raderas. (Så även i fallet med Huanxicheng Dezhus kommentar.)

Den 25 augusti verkade Wang Qishan, kommunistpartiets antikorruptionstjänsteman, subtilt antyda att andra ”tigrar”, standardtermen för mäktiga, korrupta tjänstemän, kan bli måltavlor i antikorruptionskampanjen.

När han fick den
direkta frågan, log Wang och svarade inte. När han pressades lite sade han: ”Ni kommer att förstå allt eftersom.” Svaret, sett i kontexten av ryktena om Jiang, spädde på spekulationerna på Kinas internet.

Rapportering av Lu Chen


En skärmdump på kinesiska sökmotorn Baidu den 27 augusti visar bilder på Falun Gong-utövare utanför Kina som protesterar mot förföljelsen av den andliga metoden i Kina, där banderoller syns med orden ”Ställ Jiang inför rätta”. Sådan information är traditionellt förbjuden som politiskt känsligt i Kina. (Baidu)

En skärmdump på kinesiska sökmotorn Baidu den 27 augusti visar bilder på Falun Gong-utövare utanför Kina som protesterar mot förföljelsen av den andliga metoden i Kina, där banderoller syns med orden ”Ställ Jiang inför rätta”. Sådan information är traditionellt förbjuden som politiskt känsligt i Kina. (Baidu)


Falun Gong-utövare protesterar mot förföljelsen i Kina. Bilden dök upp på sökmotorn Baidu den 27 augusti. (Baidu)

Falun Gong-utövare protesterar mot förföljelsen i Kina. Bilden dök upp på sökmotorn Baidu den 27 augusti. (Baidu)