Ovanligt stor mykoplasmaspridning igen
Mykoplasmabakterien ger vanligtvis endast förkylningsymtom, men hos cirka tio procent av de smittade övergår infektionen i lunginflammation. (Foto: Jim Watson/ AFP)


I Sverige och i våra nordiska grannländer har ovanligt många fall av mykoplasmainfektioner påvisats. Även förra året var fallen fler än vanligt enligt Smittskyddsinstitutet.

Vid de de mikrobiologiska laboratorierna på Karolinska sjukhuset och sjukhusen i Umeå och Göteborg har fler fall än någonsin av mykoplasma påvisats. Även våra nordiska grannländer rapporterar detsamma.

Mykoplasma är en liten bakterie som vanligtvis endast ger förkylningsymtom när den slår till, men ungefär hos tio procent av de smittade övergår infektionen i lunginflammation.

En tilltagande torrhosta efter att man känt sig förkyld en tid, brukar vara tecken på att infektionen gått ner i lungorna. Bakterien sprids via droppsmitta, det vill säga vid hosta och nysningar.

Det krävs ganska nära kontakt för att man ska bli smittad därför är smittan störst på exempelvis dagis och i familjen.

De små barnen klara sig undan med lätt förkylning men ju äldre man är, desto mer uttalade brukar symtomen bli. Hos unga vuxna är mykoplasma den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Det kan ta upp till 2-3 veckor innan infektionen bryter ut. Har man varit sjuk ger det ingen bestående immunitet.

Det är bara svårt sjuka som behandlas med antibiotika. I de flesta fallen går sjukdomen över av sig själv.

God hygien och att undvika närkontakt med smittade personer kan minska risken för att man ska drabbas av infektion.