Ouyang Xun - Tangdynastins ledande skapare av "regelbunden skrift"


Ouyang Xun (557-641) var Tangdynastins ledande kalligraf. Som 13-åring blev han ende överlevande i familjen efter att fadern hade dragits in i en revolt som misslyckats. Eftersom Ouyang Xun aldrig blev fysiskt stark uppfostrades han till en lärd man av en vän till fadern.

Ouyang Xun hade god förståelse av litteratur och historia och var välkänd för sin besatthet av kalligrafi. Som kalligraf hade han ett gott rykte men han slutade aldrig att söka efter perfektionen. Det sägs att när han märkte att det fanns kalligrafi skriven på en minnessten bland ogräset vid vägkanten blev han så fascinerad att han tillbringade de kommande tre dagarna med att studera och kopiera kalligrafin.

Ouyang Xuns författarskap blev det ledande exemplet på ”regelbunden skrift”. Namnet kom från den fyrkantiga formen och de enkla penseldragen. Under Tangdynastin ansågs han vara den bäste skaparen av regelbunden skrift. Hans kalligrafi präglades av robusta och kraftiga penseldrag, enhetlighet och fyrkantiga linjer samt öppna och starka strukturer.

På den tiden betraktades Ouyang Xuns verk som dyrbara skatter. Även människor från Goryeo (numera Korea) skickade sändebud för att leta efter Ouyang Xuns kalligrafi. Hans sätt att  skriva  fördes över till Japan av grundaren av en japansk gren av buddismen. Den kinesiska logotypen för ”Asahi Shimbun”, Japans största tidning i över ett sekel, togs från inskriptioner som Ouyang Xun hade gjort av minnesstenarna.