Ostronskal förvandlas till plastpåsar
Pär Wik på Ekmans/Trioplast. Förpackningsföretaget Ekmans har börjat sälja påsar gjorda av ostronskal. Åhlens blir först ut att använda de ekologiska påsarna och intresset i handeln är stort. (Foto: Creative Commons)


För att förbättra miljön har förpackningsföretaget Ekmans, ett företag inom Trioplast Industrier AB, börjat tillverka plastpåsar av ostronskal. Genom att använda finmalda ostronskal minskas koldioxidutsläppen med 25 procent.

Koldioxid är en livsviktig gas i atmosfären och som ingår i kolkretsloppet, men människoskapande utsläpp har lett till alldeles för höga värden av koldioxid vilket förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden.

Trioplast Industrier AB, med huvudkontor i Smålandsstenar, har länge fokuserat på miljöfrågor. De har 1300 anställda och är Europas ledande tillverkare av polyetenplaster.

Ett helt oplanerat möte med en kemist på förpackningsmässan Scanpack 2012 ledde fram till ett samarbete, som resulterade i ekologiska plastpåsar baserade på ostronskal.

– Att det blev just ostronskal beror på att de innehåller mycket kalcium, en råvara som används i plast sedan lång tid som fyllnadsmaterial. Ostronskalen är en restprodukt som tidigare inte har använts, det vill säga, vi startar ingen ny utvinning och påverkar inte miljön uppströms. Dessutom finns ostronskal i mer eller mindre obegränsad tillgång, säger Pär Wik på Ekmans/Trioplast.

Det var dock två saker som var avgörande för om projektet skulle bli av. För det första var man tvungen att få fram en plast som höll tillräckligt hög kvalitet och för det andra behövde man få tag i tillräckliga mängder ostronskal.

Det visade sig ganska snart att om man blandade i tjugofem procent granulat från ostronskal så fick man fram en plastfilm av mycket god kvalitet. Ostronskal finns att köpa från Asien där man odlar omkring fem miljoner ton ostron varje år för att producera ostronsås. Hälften av det är skal och på så sätt tryggades leveransen.

Skalen mals ned till granulat i Taiwan och därefter skickas de vidare till Småland, där man producerar plastfilmen och tillverkar sedan påsar i olika modeller och design.

Åhléns blir först ut med de nya ekologiska påsarna och intresset från handeln är stort.

– Intresset för påsarna är stort och vi tror att merparten av våra kunder kommer att börja använda materialet, säger Pär Wik.

Enligt Pär Wik är miljövinsterna med de nya påsarna stora. Forskningsrapporter har visat att ostronodlingar har positiv inverkan på det ekologiska systemet i havet och växthuseffekten minskar.

Om man blandar i 25 procent förnyelsebart biologiskt material i påsarna, så minskas koldioxidutsläppen med motsvarande mängd.

– De största miljövinsterna jämfört med vanliga plastpåsar är att vi använder förnyelsebar råvara, samt att plasten är recirkulerbar. Dessutom är den bara marginellt dyrare än andra miljövänliga plastmaterial, säger Pär Wik.