Östra Libyen utropar självstyre
Ahmed Zubair al-Senussi, en medlem av styrande rådet i Libyens nationella övergångsregering talar med media efter att ha valts till ledare för Cyrenaica-regionen. (Foto: STR / AFP / Getty Images)


Ledare i det oljerika östra Libyen förklarade sig vara semi-autonoma, under ett möte i Benghazi på tisdagen, vilket ledde till spänningar med den nationella övergångsregeringens styrande råd.

Den nationella övergångsregeringen har tidigare varit emot semi-autonomi för östra regionen och sagt att det i slutändan kommer att dela upp landet. 

Ledare i regionen, som en gång i tiden kallades Cyrenaica, ett namn som lokala ledare återigen har antagit, påstår att regionen var eftersatt under decennier under den tidigare ledarens, Moammar Gaddafis, styre.

Även om kärnan av oppositionsrörelsen under upproret var i Benghazi flyttade den nationella övergångsregeringen till Tripoli så snart Gaddafi föll. Detta tjänade till att förvärra gamla spänningar i regionen.

Många i östra Libyen känner att federalism kommer att förhindra marginalisering av städer och städer i de östra och södra delarna av landet, och vill förhindra att en annan diktatur tar över.

”Det interimistiska rådet av Cyrenaika bildades under ledning av Sheikh Ahmed Zubair al-Senussi för att hantera regionens angelägenheter och försvara rättigheterna av dess befolkning”, står det i ett gemensamt uttalande från ledarna i regionen, enligt AFP. Den semi-autonoma regionen kommer att sträcka sig från Sirte till den egyptiska gränsen.

Cyrenaica skulle inte vara helt oberoende från Libyen och den nationella övergångsregeringen utan skulle arbeta inom ramen för den existerande regeringen som en federal region. Planen kräver dock en separat huvudstad, parlament, polis och rättsväsende samt en självständig representation i internationella forum.

”Denna konferens resulterade i ett beslut av den typ av regering som är lämplig för det libyska folket, särskilt i Cyrenaica-regionen”, sade Abu Bakr Bayira, en ledare från rörelsen.

En högt uppsatt företrädare för den nationella övergångsregeringen sade i en intervju med Al-Jazeera på tisdagen att en majoritet av människorna i regionen inte stöder semi-autonomi.

”Alla libyer har rätt att uttrycka sin åsikt. Men faktum är att det helt klart inte är tillrådigt för libyer att överväga en sådan splittring i landet och dess förvaltning, tycker jag. Det libyska folket kommer inte att stå för det”, sade Waheed Burshan i intervjun.

Burshan tillade att han tror att många människor ”kommer att reagera snabbt” efter beslutet. ”Jag tror att folk diskuterar idén att demonstrera i flera dagar för att försäkra sig om att något sådant inte kommer att hända”, tillade han.

Mohamed Eljarh, analytiker på Middle East Online, antyder att beslutet att dela landet in i separata regioner kan vara katastrofalt och kan leda till ett nytt inbördeskrig.

Förr i världen var Libyen indelat i tre distrikt under ledning av dess tidigare kung men gränserna har ritats om åtta gånger sedan början av 1950-talet. ”Under 2007 hade Libyen 22 administrativa distrikt, inte tre”, skriver han.

Eljarh säger att den nationella övergångsregeringen måste agera snabbt för att lugna ner situationen om de vill behålla ett enat Libyen.

”Nationell enighet till varje pris kommer att vara det enda sättet genom vilket Libyen kan klara sig och uppnå den demokrati som libyerna har hoppats på”, konstaterar Eljarh.


Översatt från engelska