Östersjöfisket ska minska
De nya kvoterna för torskfisket nästa år blir 38 000 ton från det östra beståndet och 19 000 från det västra. (Foto: AFP/Marcel Moche)


EU:s fiskeministrar kom på tisdagen överens om de nya kvoterna för 2008 års torskfiske i Östersjön. Beslutet är en kompromiss och innebär ett minskat upptag av fisk jämfört med i år. Det är ändå för mycket tycker Världsnaturfonden, WWF.

– Det är visserligen en minskning jämfört med föregående år, men ändå högre än vad fisken i Östersjön tål, säger Inger Näslund, fiskeansvarig på WWF i ett pressmeddelande.

Trots att forskare sedan 2002 rekommenderat ett totalt stopp för torskfiske från det östra beståndet och en kraftig minskning av det västra blir de nya kvoterna 38 000 ton från det östra och 19 000 från det västra.

Ett annat problem för Östersjöfisken är det olagliga svartfisket. För att få stopp på överfiskningen har ministrarna enats om en resolution och planerar samtidigt att sätta igång en handlingsplan. Problemet anses vara störst i Polen.

– Vi hoppas att det inte bara
blir en pappersprodukt utan att det leder till verkliga förbättringar. Situationen i Polen, vars flotta har trotsat fiskeförbudet på torsk, är ett tydligt exempel på att EU måste vidta ännu kraftigare åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Östersjön. Om vi inte kommer tillrätta med det olagliga fisket kan vi inte heller rädda fisken i Östersjön, säger Inger Näslund.

Östersjöproblemen är inte begränsade till de magra fiskbestånden. I Helsingfors har organisationen HELCOM, en internationell organisation för skydd av Östersjöns marina miljö, nyligen haft ett möte med sina medlemsländer. Enligt Naturvårdsverket ska mötet ha resulterat i en ambitiös aktionsplan för att sätta stopp för ytterligare förstörelse av Östersjön och återuppbygga en god ekologisk balans till 2021.

Handlingsplanen innebär åtgärder för att minska övergödning, förhindra giftiga föroreningar, förbättra den marina säkerheten och beredskapen vid olyckor samt stoppa växtförstöringen.

Marie von Ziepel på Världsnaturfonden är emellertid skeptisk till mötets uppnådda resultat och säger att det största problemet är en politisk ovilja bland österjöländerna.

– Ingen vill släppa på sina intressen, säger hon till Epoch Times.