Österrikiskt prestigepris till Per Olov Enquist
PO Enquist har fått prestigefyllt litteraturpris i Österrike. (Foto: AFP 2005)


Den svenske författaren Per Olov Enquist har förärats den österrikiska statens pris för europeisk litteratur. Vid ceremonin i Salzburg på söndagen fick Enquist ta emot prissumman på 25 000 euro, ungefär 250 000 kronor, ur kulturminister Claudia Schmieds hand.

Noggrannhet och mästerlighet kännetecknar Enquists mångsidiga och rika litterära konstnärskap. Böckerna verkar ha skrivits utan ansträngning och involverar läsaren på ett unikt sätt i de berättelser som han förmedlar på ett sätt som ingen annan kan, sade Claudia Schmied.

Kulturministerns beskrev Engquist som en stor europeisk berättare som återgett dokumentärromanen, den politiska romanen och memoaren dess forna glans och det gör att han når en bred läsekrets runt om i världen, enligt Die Presse.com.

Bland andra kända författare, som har fått det österrikiska statspriset för europeisk litteratur under de 45 år det delats ut kan nämnas: Umberto Eco, Salman Rushdie, Milan Kundera, Simone de Beauvoir och Harold Pinter.