Osäkerhet runt det ekonomiska samarbetsavtalet mellan Kina och Taiwan efter uppmärksammad TV-debatt


Efter en mycket kontroversiell debatt mellan Taiwans president Ma Ying-Jeou, som även är det Kinesiska nationalistpartiets ordförande, och det Demokratiska progressiva partiets ledare Tsai Ing-Wen, har flera frågor väckts. Kommer ECFA, det föreslagna ekonomiska samarbetsavtalet med Kina, att ändras? Kommer debatten leda till en mer objektiv kommunikation mellan de två partierna? Debattens efterverkningar diskuteras just nu.

Det var under en TV-sänd debatt den 25 april som Taiwans president Ma Ying-Jeou upprepade gånger underströk att om ECFA-avtalet inte kan skydda Taiwans rättigheter kommer han inte att skriva under det. Samtidigt sade han att han förstår att det Kinesiska kommunistpartiets ambition är ”ett land, två system, fredlig återförening”, men att han också tror på att ”om man inte vågar något vinner man heller inget”.

– Givetvis förstår vi vad Kina har för politiska motiv gentemot oss. Men jag har förtroende för Taiwans demokrati. Om vi får ekonomisk flexibilitet kommer det lösa andra problem- Vi kommer försöka klara det, trots faran, och vi kommer möta stormen tillsammans, sade Ma.

Han sade även att medan han förhandlar med Kina om ECFA vill han även skriva frihandelsavtal med andra handelspartners. Han sade att han personligen avser leda frihandelsavtalskommittén och kommer kräva av Kina att de inte lägger sig i denna process.

– En medlem av världshandelsorganisationen har rätt att skriva under frihandelsavtal. Jag vill särskilt uppmana Kina att inte försöka påverka våra försök att upprätta frihandelsavtal med andra partners.

Tsai Ing-Wen, som leder det Demokratiska progressiva partiet väckte frågan om huruvida ECFA stressas fram. Ma tillbakavisade hennes argument med att det är en kamp mot klockan. Taiwan står inför att Kina kommer gå med i det sydostasiatiska samarbetsorganet ASEAN och Sydkorea och Japan kan också komma att gå med i framtiden. Om Taiwan inte skyndar på kommer man hamna ohjälpligt på efterkälken.

– Tar vi inte det här steget nu är vi ute ur loppet, hävdade Ma.

Tsai, å sin sida, citerade statistik från en forskningsinstitution som visar att Kinas medlemskap I ASEAN kommer på verka Taiwans BNP med högst 0,035 procent. Hon menade att regeringen inte bör överdriva effekten.

Tsai argumenterade även för att om mamn skriver på ECFA för tidigt kommer det att påverka den strategiska balansen i hela sydostasien. Japan och Sydkorea tvekar fortfarande inför att skriva på frihandelsavtal med Kina eftersom man är rädd att Kina kommer bli regionens ekonomiska centrum. Efter att Indonesien gick med i ASEAN kände man av den påverkan som billiga kinesisktillverkade produkter hade och försöker nu omförhandla tullsatser på 228 produkter som man fruktar kan hota den inhemska industrin efter att frihandelsavtalet mellan Kina och ASEAN trädde i kraft den 1 januari.

Det var i slutet av 2004 som frihandelsavtalet mellan Kina och Indonesien, vilket är en del av det större avtalet mellan Kina och ASEAN, skrevs under.

Ma sade att regeringen kommer tänka på affärsintressena hela tiden och vara beredda på att förkasta avtalet. Man kommer först förhandla utifrån den så kallade ”Early Harvest”-listan och därefter göra ändringar vartefter.

Tsai uttryckte dock sin oro över att om man gör på detta vis kommer Taiwan bli tvunget att öppna 90% av sina marknader under de kommande 10 åren, vilket kommer göra det svårt att garantera att man inte öppnar för jordbruksprodukter, vilket är en känslig fråga.

Tsai påpekade även att ECFA kommer ha en mycket större påverkan än Taiwans medlemskap I WTO haft eftersom Taiwans produktionsstruktur öberlappar Kinas. Det kommer bli både den mest storskaliga justeringen av produktionsstrukturen och omfördelningen av rikedom i Taiwans historia, enligt Tsai. HOn ifrågasatte om regeringen är förberedd.

Ma svarade med att han redan planerat att avsätta över tre miljarder dollar till att hjälpa de industrier och arbetare som drabbas och att han även förberett planer för 17 industrier som kan komma att skadas.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/34221/