Oroväckande ökning av HIV i Sverige


Under år 2007 har 541 fall av hivinfektioner rapporterats in till Smittskyddsinstitutet, vilket är det högsta antalet sedan 80-talet, då man först började diagnostisera sjukdomen.

Personer som smittats inom Sverige var i fjol 178, en hög siffra jämfört med de senaste fem åren då antalet nyanmälda fall varit i genomsnitt 88.

Antal fall som smittats inom Sverige har ökat med 70 procent och det totala antalet smittade som anmälts har ökat med 20 procent jämfört med år 2006. Till och med år 2007 har 8014 personer med hivinfektion.

Smittan har ökat i alla grupper, men främst bland män som har sex med män. Ökningen tror Smittskyddsinstitutet beror främst på en ökad sexuell risktagning. Klamydia, som är en sexuellt överförbar sjukdom, har också ökat i Sverige.

Både på RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) och på RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter) ser man med oro på utvecklingen.

RFSL:s ordförande Sören Juvas säger till SVT:

– Det är oerhört frustrerande att se de här siffrorna när man hade kunnat möta smittan tidigare. Det är dåligt ledarskap och det är regeringens ansvar.

Fakta: Hiv / Aids

Hivinfektion och aids orsakas av ett så kallat retrovirus med ganska låg smittsamhet. Utmärkande för retroviruset är att det lagras i kroppens arvsmassa. En hivinfektion läker inte ut av sig själv utan den smittade bär på viruset hela livet. Viruset förstör eller skadar celler som är nödvändiga för kroppens immunförsvar. När detta försvagats kraftigt, vilket kan ta flera år, utvecklas Aids (Acquired Deficiency Syndrome.

Sjukdomen innebär att man inte förmår bekämpa olika infektioner och tumörsjukdomar. Om man inte behandlas med bromsmedicin leder sjukdomen till döden.

Smittan överförs via samlag och från en infekterad kvinna till hennes barn. Man kan också bli smittad om man får i sig blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta eller får blodtransfusion.

Sjukdomen aids identifierades första gången 1981 och viruset hiv upptäcktes 1983.

Källa: Smittskyddsinstitutet