Oroshärd att Australiensisk uran sänds till Kina
Stranden vid Yangtze-floden. En anställd vid en urangruva hävdar att gruvanställda felaktigt hällt radioaktivt material i Yangtze-floden och därmed förorenat vattnet. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Sun Xiaoudi, lagerchef på Kinas urangruva nr 172 i Gansu-provinsen, ignorerades när han först började rapportera om korruption och radioaktiv förorening av gruvdriftsoperatörer 1988.

Den militärdrivna gruvan som ligger i Gansu`s Gannan i Tibets autonoma prefektur, en av Kinas viktigaste baser för uran, hällde ut radioaktivt vatten i floden Bailong River, sålde förorenad utrustning, och struntade i säkerhetsföreskrifterna för arbetarna, sade Sun. 

År 2006 får han till slut större uppmärksamhet efter att han varit fängslad i åtta månader. Sun fortsatte att lämna petitioner och rapportera om gruvans skrämmande verksamhet. Ingenting hade förändrats där.

Vi har samlat starka bevis berättade Sun för radio Sound of Hope. Vi tog prover på vattnet en morgon och de indikerade att boende nära och nedströms Bailong River och boende i städer utmed Yangtzefloden kan få stora problem. Malmen blöts upp i vattnet och spolas ut och det gör att uranet fälls ut i vattnet och förorenar det.

Gruvan lades officiellt ner 2002, och man påstod att resurserna var uttömda, trots det har den bara ändrat form och man fortsätter att pumpa ut uran olagligt.

-Alla deras skriftliga rapporter var falska. De bytte helt enkelt ut ett militärt företag till ett civilt företag, och fortsatte med storskalig gruvdrift. De bryter fortfarande uran i stor skala, sade Sun.

Sedan dess har Sun fängslats igen och den här gången blev hans 26-åriga dotter Sun Dubai inblandad och straffet blev längre. En icke-statlig organisation, Human Rights in China (HRIC) rapporterade i juli i år, att både far och dotter dömdes till ett och ett halvt års omskolning genom arbete (RTL). De anklagades för uppvigling av allmänheten med ”kränkande slagord om radioaktiv förorening och brott mot mänskliga rättigheter”. Sun Xiaodi anklagades också för att ha stulit information från gruvan som han överlämnat till sin dotter för att hon skulle vidarebefordra den till utländska organisationer. 

Det är till denna värld som Australien nyligen har skickat sin andra skeppslast med uran, den första från Olympic Dam gruvan i södra Australien. 

Den första leveransen till Kina, från Rio Tinto Ranger gruvan i norra territoriet, sändes förra året.

Båda möjliggjordes genom ett avtal från 2006 mellan den tidigare Howard regeringen och Peking genom en pakt för säkerhetskontroll av kärnkraft. De har förekommit den avtalade tidpunkten för leveransen som inte beräknades ske förrän 2010.

Den australiska Rudd regeringen drar inte tillbaka uran exporten till Kina. Under ett möte i april råkade utrikesminister Stephen Smith av misstag undslippa sig att förhandlingar pågår för att exportera mer uran till Kina från BHP Billiton ägda Olympic Dam.

I ett dokument som ministern senare erkände att det hade hamnat på parlamentets bord av misstag sägs att australiska tjänstemän tidigare i år deltagit i samtal i Peking för att diskutera ett förslag från BHP Billiton om att sälja uran infuserat kopparkoncentrat till Kina, rapporterade ABC.

Försäljningen kommer att kräva en utökning av Olympic Dam gruvan och de måste ha den federala regeringens tillstånd för att göra det. Utbyggnaden väntas utöka produktionen sexfaldigt. 

Enligt den australiska Uranium Industry Association, är Olympic Dam världens största uranfyndighet och för närvarande världens tredje största urangruva. Australien anses ha nästan 40 procent av världens återvinningsbara uran men bara 19 procent av världsmarknaden. 

Australiens resurs minister, Martin Ferguson, är otydlig om vari den australiensiska regeringens intressen ligger. 

Expansion av uranindustrin kan skapa upp till 17 miljarder dollar i BNP i Australien till 2030 och förhindra upp till 15 miljarder ton koldioxidutsläpp genom användning av uran i den globala energisektorn, sade han i ett uttalande.

För David Noonan, talesman för den australiska Conservation Foundation (ACF), ringer varningsklockorna när han hör denna typ av uttalande.

Vi tror att det är oacceptabelt att den australiska regeringen och BHP tittar åt andra hållet, och att de påstår att de kan bedriva handel enbart i vinstsyfte, framför allt inom uransektorn, och kan strunta i alla mänskliga rättigheter och andra problem som är så uppenbara i Kina, berättade Noonan för Epoch Times.

Fallet med Sun Xiaodi belyser en del av den oro som ACF har i Kina frågan.

Människor som slår larm, som Sun och hans dotter, bestraffas för att de tar upp legitima miljöproblem, i detta fall radioaktiva föroreningar och brist på miljö- och arbetssäkerhetsfrågor sade Noonan, och tillade att det visar tydligt att Kina inte kommer att ta ansvar för vad som kan hända med det australiska uranet i framtiden. 

Ferguson sade att regeringen Rudd ser Australiens ekonomiska förbindelser med Kina som mycket viktiga för båda parter och ett sätt att möjliggöra en dialog från regering till regering på många fronter. 

När de ombads att svara på frågor om Sun Xiaodis fall sade han att det bilaterala avtal om säkerhetskontroll som Australien har med Kina är det strängaste i världen och att vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa och övervaka efterlevnaden av säkerhets överenskommelsen.

De gröna i Australien säger att man inte kan lita på att Kina respekterar internationella garantier, och att det är omöjligt att kontrollera hur Australiens uran används i Kina.

Noterad av De Grönas senator Christine Milne, är hemlighetsmakeriet som omger Kinas militära industriella processer. Enligt den gemensamma överenskommelsen ska Australiens uran bara användas på deklarerade anläggningar, men senator Milne sade, att deklarerade anläggningar endast deklareras efter kinesiskt gottfinnande. 

Kinesiska regeringen kan undandra dessa anläggningar från IAEA: s (Internationella atomenergi organet) tillsyn när som helst bara genom att ange oro för den nationella säkerheten, sade hon.

De gröna säger att de vill att Australien drar sig ur avtalet från 2006 mycket på grund av att Kina inte rättar sig efter fördraget om icke-spridning och nedrustningsskyldigheter och dess misslyckande att ratificera det omfattande fördraget om kärnprovsförbud, och dess underlåtenhet att separera sina militära och civila nukleära sektorer….

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25373/