Oron ökar över kinesiska organtransplantationer
Före detta parlamentsledamoten David Kilgour (till vänster) och ansedde människorättsadvokaten David Matas vid en presskonferens i Ottawa i juli 2006 där de presenterade sin rapport om organstöld från Falun Gong-utövare. (Foto: Chun Zhu/Epoch Times)


En expert på medicinsk etik vill nu, inspirerad av Kilgour-Matas rapport om organstöld från levande Falun Gong-utövare, förändra världens akademiska och medicinska institutioners förhållningssätt till Kina.

I ett uttalande där han bekräftar Kilgour/Matas-rapportens upptäckter, uppmanar doktor Kirk C. Allison, biträdande chef för progammet för mänskliga rättigheter och medicin vid universitetet i Minnesota, medicinska och akademiska institutioner att inte samarbeta kring organtransplantation och forskning kring detta i Kina.

Rapporten med namnet ”Report into Allegations of Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China” av David Kilgour, före detta ledamot av kanadensiska parlamentet, och David Matas, kanadensisk människorättsadvokat, publicerades den 6 juli.

Genom att se över 18 olika faktorer som skulle kunna bidra till att antingen bevisa eller motbevisa påståenden om organstöld, konstaterar rapporten att det i Kina ”har förekommit och fortsätter att förekomma storskalig organskörd från Falun Gong-utövare som ej gett sitt medgivande.”

Allisons uttalande släpptes vid ett oberoende forum den 25 juli, som hölls i samband med värlsdskongressen för transplantationer 2006 i Boston. Forumet organiserades av David Kilgour.

Allison sade i en telefonintervju att han började uppmärksamma organstölder i Kina 2001, på grund av två händelser: Publiceringen i tidningen The Village Voice av artikeln ”China´s Executions, Inc.” (8 maj 2001. Vol. 46, Iss. 18) som diskuterade en New York-doktors vetskap om organstöld från avrättade fångar i Kina, samt kongressförhöret 27 juni samma år, angående frågan om försäljning av mänskliga organ i Kina (hölls inför Subcomittee on International Operations and Human Rights, House International Relations).

I juni i år kontaktades Allison av doktor Wenyi Wang, som protesterade mot organstölderna i Kina vid ett tal som kinesiska kommunistpartiets ledare Hu Jintao höll vid Vita huset i april. Wang försåg Allison med utskrifter av telefonkonversationer där personal vid kinesiska sjukhus medgav, för de som ringde och utgav sig för att vilja genomgå organtransplantation, att källan för organen verkligen var levande Falun Gong-anhängare.

Allison sade att han redan innan Kilgour/Matas-rapporten kom ut hade nått en liknande slutsats genom att själv studera utskrifterna från telefonsamtalen och de kinesiska hemsidorna för organtransplantation.

– Jag undersökte ett antal webbplatser för organtransplantation, såsom China International Transplantation Centers hemsida, där det beskrivs hur organtransplantation i Kina är unik eftersom den kombinerar en juridisk och medicinsk byråkrati. När man tog en närmre titt på de garanterade väntetiderna för organ blev det tämligen uppenbart att man inte kan ha den här typen av organvävnadsmatchning utan att ha ett lager av människor redo som man redan har gjort relevanta tester på, sade Allison.

I ett email kommenterade David Kilgour Allisons uttalande: ”Jag är mycket tacksam att doktor Allison har analyserat vår rapport och i princip funnit den oemotsäglig.”

Den kinesiska ambassaden i Ottawa förkastade rapportens slutsatser samma dag som den publicerades, men har aldrig gett något utförligt svar. ”Kinesiska regeringsrepresentanter har inte gjort något annat än öst förolämpningar över Matas och mig, ” sade Kilgour.

Allison vill nu se att Kilgour/Matas-rapportens slutsatser leder till förändringar av hur akademiska och medicinska institutioner förhåller sig till kinesiska institutioner.

I sitt fyra sidor långa uttalande (som innehöll ungefär en sida fotnoter) kommer Allison med en rad förslag. Det första lyder: ”Professionella organisationer, såsom The Transplant Society, bör göra ett avbrott beträffande stöd till forskning och samarbete med Kina, eftersom sådant samarbete indirekt bidrar till fortsatta grova kränkningar av mänskliga rättigheter.”

I intervjun föreslog Allison även att telefonsamtalen med sjukhuspersonalen i Kina ska skrivas ut i sin helhet och göras tillgänglig för allmänheten.

Allison tillade:

– Det finns ett behov för tänkbara internationella patienter att vara medvetna om situationen. Patienter bör aktivt uppmuntras till att söka andra vägar för behandling.

Allison påpekade att han inte är Falun Gong-utövare och att frågorna som väckts genom organstölderna från Falun Gong-anhängare i Kina är universella.

I en kommentar till Allisons uttalande sade Wenyi Wang:

– Transplantation för att förlänga liv är en ädel sak, men om det involverar dödande av oskyldiga i Kina är det ett brott mot mänskligheten. I det här fallet har doktor Allison gjort en mycket tydlig markering: alla i den internationella transplantationsbranschen bör göras medvetna om den oetiska medicinska hanteringen i Kina.

Översatt från version