Oroande självmordstrend bland äldre på Kinas landsbygd
En gammal man sitter utanför sitt hus i Peking. (Foto: Kevin Frayer/Getty Images)


Självmorden minskar i Kina, men i en grupp ökar den fortfarande: gamla människor på landsbygden. Självmord har rentav blivit det normala sättet för gamla människor på landet att dö på, särskilt de som är sjuka och inte vill bli en börda för sina barn.

Demografiexperten Liu Yanwu, som studerar självmord bland äldre, menar att fenomenet har ”nått en skrämmande punkt”. Han berättade om sina rön i statliga tidningen China Youth Daily.

Liu observerade drygt 40 byar i 11 provinser under 400 dagar. Självmordsfrekvensen har stigit markant sedan 1990. Flera bybor som han talade med under ett fältarbete redan 2008 i en by i Hubeiprovinsen sade att ”inga av de gamla dör av naturliga orsaker”. Lius team kom då fram till att åtminstone 30 procent av de gamla dog genom att de tog sina egna liv.

Kinas självmordsstatistik har halverats sedan det här årtiondets början, enligt en studie utförd av Hong Kong University, men Liu sade att han inte var optimistisk när det gällde den här gruppen.

Lius rön utgör en skarp kontrast mot den kinesiska regimens försök att återuppväcka den vördnad för föräldrarna som tidigare funnits i traditionell kinesisk kultur. Man har till och med infört en lag som säger att barn måste besöka sina gamla föräldrar.

Men det är inte bara bristande traditioner som ligger bakom problemet. Hundratals miljoner kineser från landsbygden tvingas i dag hemifrån för att arbeta i fabriker i städerna. Både barn och de gamla föräldrar de lämnar bakom sig far ofta illa. Anhöriga kan inte flytta med, på grund av de hårda folkbokföringsreglerna, som gör att de nekas sjukvård, skolgång och andra förmåner utanför den plats där de är folkbokförda.

Migrantarbetarna tjänar också ofta mycket dåligt. Liu menar att många äldre helt enkelt tar sina liv när de blir sjuka, för att de inser att de annars blir en ekonomisk börda för sina barn. Läkarna i de byar Liu besökte tenderade att se självmord som en normal reaktion på en allvarlig sjukdom bland de äldre.

Rapportering av Jenny Li och Leo Timm