Oroande höga halter av miljögift i fågelägg
Forskare har funnit oroande höga halter av miljögift i fågelägg från sjöfåglar. (Foto: Martin Bureau/AFP)


Forskare har funnit miljögift i ägg från skarv och gråtrut kring Vänern. Halterna som är bland de högsta man någonsin funnit i fågelägg utgör en risk för fortplantningen.

”Vi hade förväntat oss att hitta kemikalier i äggen men inte i så höga halter. Det är oroande”, säger Marcus Nordén, forskare i biologi vid Örebro universitet, i ett pressmeddelande.

I sin doktorsavhandling har han studerat perflouroalkylsyror, en grupp kemikalier som sedan 1950-talet används i bland annat brandskum, kläder och matförpackningar.

Kemikalierna har även
uppmätts i lika höga halter i fåglar i USA och på Stora Karlsö i Östersjön.

Marcus Nordén tror att även fisken i Vänern kan innehålla höga halter av miljögifter och att även människor som äter den fisken kan ha  höga halter i blodet.

Miljögifterna kan påverka fåglarnas fortplantningsförmåga och fettsyremetabolismen.

”Miljögifter har kopplats ihop med bland annat fetma. Även om vi inte vet exakt hur miljögifter påverkar djur och människor så vet vi att det aldrig är bra att utsättas för tidiga störningar eftersom det kan leda till besvär senare i livet”, säger Marcus Nordén.

Enligt Örebroforskaren behöver man undersöka problemet närmare, både lokalt men även på andra platser i landet, och se hur det påverkar människorna.