Oro för senaste tidens fall av fågelinfluensa i Kina
Ett barn matar duvor i Peking den 20 januari. Det senaste dödsfallet på grund av fågelinfluensa var en 16 årig pojke från centrala Peking, rapporterar statliga medier i Kina. (Foto: AFP/Liu Jin)


Inom loppet av två veckor har fyra människor i Kina bekräftats infekterade med fågelinfluensan H5N1. En expert i Hongkong är orolig för att det ska uppträda infektioner som inte syns i kliniska tester, samt att risken för överföring mellan människor blir allt mer sannolik.

I nuläget har tre av de fyra infekterade personerna dött av viruset. Professor Paul K. S. Chan från avdelningen för mikrobiologi vid Chinese University of Hong Kong anser att situationen är mycket oroväckande eftersom källan till viruset ännu inte är identifierad. Det finns inget uppenbart utbrott bland fåglar på platserna där människor infekterades. Det innebär att det kan finnas en dold infektion. 

-Om vi inte kan identifiera vilken anka eller höna som bär på viruset brukar vi normalt vidta försiktighetsåtgärder, särskilt vid nära kontakt. Det är mycket oroande. Många experter vill identifiera om infektionen orsakats av en dold infektion (mellan människor) eller om det har smittat från fjäderfä som inte uppvisat några symptom, vilket skulle kunna vara ett resultat av pågående vaccinationer. Om så är fallet borde vaccinet eller vaccinationsmetoderna förbättras, sade Chan till Epoch Times. 

Chan påpekade att viruset aldrig slutat mutera. Eftersom smittsamheten mellan människor fortfarande är låg har ännu inget storskaligt utbrott bland människor inträffat. Många experter är dock oroliga över att smittsamheten gradvis ökar.

– Mutationen från att viruset har svårt att smitta mellan människor till att det går snabbt kan gå på en mycket kort tid, men det kan också ta lång tid, sade Chan. Han tillade att i värsta fall kan det ske på ett par månader, men att det är svårt att förutse.

Chan betonade att viruset kan sprida sig till mycket avlägsna platser med fåglar, så isolerade fall med infekterade människor kan uppträda.

– Om det blir ett utbrott i en provins kan viruset sprida sig till andra provinser med fåglarna. Jag tror att det skulle kunna inträffa.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/10648/