Oro för överanvändning av internet bland unga i Kina
Datoranvändare på en internetbar i Peking. (Foto: Liu Jin/AFP/Getty Images)


Utbredning av internetanvändandet bland kinesiska ungdomar bekymrar experter i landet, som betonar att det är ett mångsidigt problem som inte helt enkelt kan stämplas som ”internetberoende”.

Många unga kineser börjar använda internet mycket tidigt, sade biträdande professor Gao Wenbin vid Chinese Academy of Sciences psykologiinstitut, rapporterade staliga Renmin Net.

Enligt beräkningar fanns det i juni omkring 338 miljoner internetanvändare i Kina. Enligt biträdande chefen för sjukdomskontrollavdelningen vid Guangdongprovinsens hälsodepartement visade en undersökning som gjordes nyligen att drygt 9% av kinesiska internetanvändare är under 18 år. Omkring 2% av användarna överanvänder internet eller är internetberoende.

I Europa och Amerika utgör ungdomar och unga vuxna majoriteten av ”överanvändarna” av internet, men de är steget mognare än de unga internetanvändarna i Kina, sade Gao.

Om en ung människa inte får tillräckligt erkännande för sina betyg eller andra bedrifter i skolan kan han eller hon komma att vända sig till andra områden, sade Gao. Internet är i nuläget den billigaste och enklaste vägen, och många ungdomar använder internet för att bli uppmärksammade och stärka sin självkänsla, sade han.

Jia Fujun, chef för Guangdongprovinsens institut för mental hälsa, sade att pojkar i större utsträckning än flickor blir internetberoende eftersom de är mer inställda på att söka kickar.

– Många patienter som inte är inlagda besöker oss under helger. De flesta är pojkar i högstadie- eller gymnasieskolan.

Pojkar får även generellt lägre betyg är flickor i låg-, mellan- och högstadiet vilket leder till att de tar sin tillflykt till internet, sade Jia.

Experter uppmanar även föräldrar att spela en framträdande roll när det gäller att vägleda ungdomar i hur man använder internet på rätt sätt.

Gao Wenbin sade att vuxnas vägledning är avgörande när det gäller att få ungdomar att utveckla ett sunt förhållande till internet och att man måste börja redan vid den första kontakten med internet. Lärare och föräldrar måste först och främst förklara meningen med att använda internet, tillade han.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23954/