Oro för mutationer av fågelinfluensan
En säkerhetsvakt stänger porten till en fjärderfämarknad i Hongkong, den 28 januari i år. Ett nytt utbrott av fågelinfluensa i Kina har inträffat, där en ny variant på viruset har dykt upp. (Foto: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


I mars i fjol dök en ny variant på fågelinfluensan upp i Kina, för att lika snabbt försvinna. I januari kom den tillbaka med besked, och forskare är oroliga för att mutationer kan ha gjort det dödliga viruset mer spridningsbenäget.

USA:s underrättelsechef, James Clapper, gav en oroande bild av det potentiella hotet från fågelinfluensan under ett uttalande den 29 januari inför senatens underrättelsekommitté.

”Om H7N9-influensan eller någon annan ny luftburen luftvägsinfektion som dödar eller inkapaciterar mer än en procent av de drabbade skulle bli lätt överförbar skulle resultatet innebära en av de mest uppslitande situationer man kan tänka sig. Ett sådant utbrott skulle, om det inte kunde kontrolleras, resultera i en global pandemi som skulle sprida sig globalt med lidande och död inom mindre än sex månader, och vara i ungefär två år,” sade Clapper.

Han fortsatte: ”Vi bedömer att H7N9-influensan i Kina som spreds från fåglar i början av 2013 ännu inte sprids lätt mellan människor… Det bör dock bevakas med tanke på den höga dödligheten och dess potential att mutera och överföras lättare.”

Den nya fågelinfluensan, H7N9, som bröt ut i mars 2013, dödar uppskattningsvis 40 procent av de drabbade. Den äldre varianten, H5N1, har funnits sedan 2003. De kallas båda allmänt för ”fågelinfluensa”.

H7N9 visar mycket högre infektionsnivåer än den andra varianten. I Kina har 121 fall av influensan rapporterats i januari, och 16  till under de tre första dagarna av februari.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har sammanlagt 649 fall konstaterats av H5N1 sedan viruset bröt ut för första gången 2003, varav 385 hade dödlig utgång. Därmed utgör de sammanlagt 121 fallen under januari 2014 för H7N9 nästan en femtedel av de sammanlagda fallen under 11 år för H5N1.

Den 9 januari inträffade även det första dödsfallet i fågelinfluensa i Amerika, när en kanadensare som kommit hem från Peking dog av den äldre varianten, H5N1, enligt WHO.

Enligt S. Mark Tompkins, biträdande professor i infektionsmedicin på University of Georgia i USA, så förstår vi för lite om H7N9-varianten än för att till fullo förstå dess beteende.

– Det är mycket svårt att svara på varför det dyker upp nu, sade Tompkins, som tillade att influensans dynamiska natur gör att ”det finns många saker som kan påverka överföringen”.

– Vi kanske får se att siffrorna går ner igen i slutet av influensasäsongen, sade han, men påpekade även att den vanliga influensans säsong kan förändras. Djurvarianter, som fågelinfluensan, kan vara ännu mer oförutsägbara, sade Tompkins.

Medan hälsoansvariga försöker ta reda på vad fågelinfluensan kommer att ta för väg, så kan mutationer, som är vanligt förekommande hos influensavirus, vara något som förändrar hela scenariot.

Forskare i USA och Japan upptäckte i April i fjol att H7N9-viruset muterade för att anpassa sig till mänskliga celler.

Yoshihiro Kawaoka, en ledande expert på fågelinfluensan och en av forskarna bakom studien, förklarade i ett pressmeddelande behovet av forskningsprojektet: ”En genetisk analys av fågelinfluensan som tagit minst nio människoliv i Kina visar ett virus som utvecklas för att anpassa sig till mänskliga celler, vilket väcker oro för dess potential att skapa en ny global influensaepidemi.”

I augusti 2013 sade kinesiska forskare i Wuxi, en kinesisk stad nära Shanghai, att de observerat en mutation hos H7N9 som gör att det sprids mellan människor. Upptäckten publicerades i British Medical Journal och visade att viruset hade överförts från en far till hans dotter. Båda två dog. I artikeln stod det att överföringskapaciteten var begränsad och icke hållbar.

Enligt WHO finns det ännu inga bevis på hållbar överföring mellan människor.

Tompkins förklarade att vid en hållbar infektion skulle viruset sprida sig från en person till en annan och sedan fortsätta att sprida sig efter den första överföringen. En icke hållbar infektion, som den som sågs i Kina, innebär att sjukdomen inte sprids vidare efter att den överförts från en person till en annan.

I december 2013 fann forskare även att H7N9 kan mutera så att det blir motståndskraftigt mot influensabehandlingsmedlet Tamiflu utan att dess förmåga att överföras från en värd till nästa saktas ner. Detta publicerades den 11 december 2013 i Nature Communications.

Det här är den första hela influensasäsongen för det nya viruset, och det har kommit många resevarningar på sistone, från länder och hälsoorganisationer som oroat sig fr det nya utbrottet av fågelinfluensa i Kina.

Den 20 januari varnade FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation resenärer i länder som gränsar till Kina och uppmanade dem att se upp för fågelinfluensan när de reser till Kina. Liknande varningar har utfärdats av Taiwans byrå för kontakt med Fastlandskina, Australiens utrikes- och handelsdepartement, samt Kanadas regering och centra för förebyggande och sjukdomskontroll.

En orsak till oron är att man inte vet om rapporterna om antalet sjuka är trovärdiga. Den enda källan till antalet fall av fågelinfluensa är den kinesiska regimens nationella hälso- och familjeplaneringskommission.

Det är omöjligt att oberoende bekräfta antalet insjuknade, men kineser har rapporterat på internet om att antalet sjuka ökar.

”Folk måste få veta sanningen”, skrev en internetanvändare. ”Många människor här i Harbin är sjuka, många gånger fler än under samma period förra året,” skrev en annan, anonym användare.

De kinesiska myndigheterna har varit kända för att dölja de verkliga siffrorna under epidemier. Till exempel erkände man 2003 att antalet sars-fall var högre än vad man tidigare sagt. Det här kom efter att en läkare på eget bevåg gick ut och sade att viruset var allvarligare än vad som rapporterats.

Översatt från engelska