Oro för illegala båtflyktingar i Medelhavet
Italienska marinen räddar båtflyktingar under operation ’Mare Nostrum’. (Foto: marina.difesa.it)


Medelhavet är Europas södra gräns och Italien får ta emot ett stort inflöde av illegala invandrare. Förra hösten införde därför den italienska regeringen operation ’Mare Nostrum’ för att ta itu med den dramatiskt ökade flyktingströmmen under andra halvåret.

Det ingick också att förbättra sjösäkerheten och bekämpa människohandeln, för utanför ön Lampedusa skedde ett flertal tragiska förlisningar av undermåliga, överlastade flyktingbåtar.

I början av november lanserade Frontex den gemensamma operationen Triton. Frontex är ett operativt samarbete vid de yttre gränserna i medlemsstaterna i Europeiska Unionen.

Den 10 november hölls en konferens i Rom om EU:s grundläggande rättigheter.

Operation Mare Nostrum avslutas

Ordföranden i Italiens deputerandekammare, Laura Boldrini, var öppet orolig för vad som skulle kunna hända vid en nedläggning av operation ’Mare Nostrum’ utan något att ersätta den med. Hon menade att Triton varken kan hjälpa eller resursmässigt ersätta ’Mare Nostrum’. Boldrini är också talesperson för FN:s flyktingkommissariat.

Den bild Boldrini målade upp visar en ökning av olyckor till sjöss, det var över 2 500 fram till sista september 2014 och 150 000 räddades, enligt inrikesministeriets siffror.

– Nu när operationen upphör, hur kan vi tro att en ökning av dödsfallen uteblir. Kan vi verkligen inbilla oss att de som flyr från krig och förföljelse kommer att sluta fly över Medelhavet eftersom ’Mare Nostrum’ inte längre finns?

Behov skydda gränser

Dimitris Avramopoulos, nyutnämnd grekisk kommissionär för inrikesfrågor, som deltog i mötet är också medveten om situationen och erbjöd en hjälpande hand till Italien. Han betonade behovet av att bättre skydda våra gemensamma gränser genom att samla mer resurser.

– Vi måste visa större vilja att vara solidariska med de medlemsstater som får bära bördan med illegal immigration och får flest asylsökande. Samtidigt måste vi vara mer solidariska med de drabbade, sade han på en presskonferens i Bryssel.

Missbedömer flyktingströmmen

Det verkar dock inte som Italien verkligen står inför en ohållbar invandring, sade UNHCR i sin rapport 2014 och använder grannländerna som riktmärke. Italien har cirka 78 000 humanitära flyktingar jämfört med Frankrike som har 232 000 och Tyskland 187 000.

Ändå upplever allmänheten det som en nödsituation. En undersökning i 14 OECD-länder, beställd av den brittiska tidningen The Guardian, visar ett glapp mellan verkligheten och allmänhetens känsla. Italienarna tror att immigrantbefolkningen uppgår till 30 procent, men egentligen är det bara 7 procent.

 

Läs den italienska artikeln i original.

Översatt från engelska.