Organstölderna i Kina ett faktum
David Kilgour, Kanadas forne statssekreterare för Asien- och Stillahavsfrågor (till höger) och människorättsadvokaten David Matas publicerade nyligen ett nyhetsbrev med ytterligare evidens för att de omfattande organstölderna fortfarande pågår i Kina. (Foto: Epoch Times)


På en bandupptagning medger en kinesisk läkare att han varit delaktig i att stjäla Falun Gong-utövares organ. Inspelningen är, tillsammans med en statligt producerad dokumentär där samma läkare senare medger att han deltagit i samtalet, ”onekligen ett obestridbart medgivande till att organstölderna från fängslade Falun Gong-utövare för ekonomisk vinning pågår”, menade Matas och Kilgour i brevet som publicerades 22 augusti.

Matas och Kilgour lät sina utredare ringa till kinesiska sjukhus för att närmare granska organtransplantationerna. De frågade speciellt ifall de kunde få tag på organ från Falun Gong-utövare, med tanke på att Falun Gong-utövare är hälsosammare till följd av sin utövning.

I ett fall berättade en läkare på Minzu-sjukhuset i den självständiga regionen Guangxi att hans sjukhus tidigare haft organ från Falun Gong-utövare, men inte längre. Nedan följer ett stycke ur transkriptionen:

Utredaren: De ni hade förut, kom de från fångläger eller fängelser?

Läkaren: Från fängelser.

Utredaren: Aha, fängelser. Och de kom från friska Falun Gong-utövare, stämmer det?

Läkaren: Just det, det stämmer, det stämmer. Vi valde ut de som var bra, eftersom vi ville försäkra oss om operationernas kvalité.

Utredaren: Innebär det att
ni själva valde ut organen?

Läkaren: Just det, det stämmer.

Senare under samtalet hänvisade läkaren utredaren till ett sjukhus i Guangzhou, där han hävdade att de skulle ha ”Falun Gong-organ”.

De nya bevisen befästs i en dokumentär av Phoenix TV, där läkaren medger att han mottagit samtalet och att han även hänvisat personen som ringt upp till ett annat sjukhus i Guangzhou.

Under intervjun nekar han emellertid till vad han sagt:
-Jag sade åt henne (som ringde) att jag inte var involverad i kirurgiska operationer och att jag inte hade någon aning om vart organen kom ifrån. Jag sade åt henne att jag inte kunde svara på hennes frågor. Då frågade hon mig ifall organen kom från fångar. Jag svarade henne kort och gott med ett nej.

När man visade honom transkriptionen från den bandade intervjun på videon hävdade läkaren att det var en förvrängd version av samtalet. Dokumentären nämner dock ingen bandupptagning och ingen förklaring till att läkarens inspelade röst säger några av de saker han medger att han sagt, och andra saker som han nekar till att ha sagt.

I sin rapport med nya
bevis drar Matas och Kilgour slutsatsen att dokumentären antyder att någon ändrat i transkriptionen, men eftersom inspelningen inte nämns i dokumentären, har inspelningen i sig själv inte förvrängts.

Så här har vi en bandupptagning där en läkare medger att han och hans kollegor brukade vända sig till ett fängelse för att välja ut Falun Gong-utövare för deras organs skull. Han säger inte bara att någon annan gjorde detta. Han säger att han och hans kollegor själva brukade göra detta. Dessutom har vi ytterligare medgivanden till att rösten vi har på vår inspelning är rösten som tillhör just den personen som han utger sig för att vara, sammanfattar Matas och Kilgour i rapporten.

Dokumentären finns att tillgå genom kinesiska ambassader och konsulat.

– Angående dokumentären är
den konsekvent sanktionerad av Kinas regering. Alltså är medgivandet saktionerat och godkänt av Kinas regering och därför kan regeringens nekande inte anses tillräkneligt, står det att läsa i Matas och Kilgours brev.

Kilgour och Matas har utrett de påstådda organstölderna från Falun Gong-utövare sedan 2006. Inräknat i bevisningen är 40 000 transplantationer med oförklarliga donatorer som har utförts i Kina sedan förföljelsen av Falun Gong började 1999. Väntetiden för organ i Kina är dessutom inte längre än några veckor medan man får vänta i månader eller år på organ i västerländska länder.

Matas och Kilgours brev, länkar till Phoenix TV:s video (med engelsk textning), kinesisk- och engelskspråkiga kopior av transkriptionen av konversationen med läkaren och bandupptagningen av läkaren finns att tillgå på:
http://organharvestinvestigation.net/Dr.Lu-Voice-Recording/
http://en.epochtimes.com/n2/world/admission-organ-harvesting-undeniable-says-lawyer-3249.html