Organstölder i Kina dilemma för kanadensiska läkare
Jeff Zaltzman, chef för njuravdelningen vid St Michaels sjukhus i Toronto sade på ett forum i staden den 23 oktober att han var medveten om förekomsten av tvivelaktiga transplantationer i Kina och bekymrad över konsekvenserna. (Foto: Allen Zhou/Epoch Times)


Fler och fler bevis på att den kinesiska regimen tar organ från religiösa och politiska fångar, försätter kanadensiska transplantationsläkare i svårt dilemma, sade Jeff Zaltzman, chef för njurtransplantationer vid St Michaels sjukhus i Toronto.

Han har haft minst 50 patienter som åkt till Kina för transplantationer och de flesta är kinesiska kanadensare.

– Jag hade en gång en patient, en ung man med två ärr. Den första njuren som transplanterades i Kina fungerade inte, och inom några dagar hade han redan fått en ny transplantation. Det skulle aldrig hända i Kanada, sade Zaltzman.

Det som händer i Kina har skapat en tredje typ av organdonation, ”levande döda”. Det finns inte i de utvecklade länderna som till exempel Kanada.
– De lever och sedan blir de döda. Det är något unikt för Kina, sade Zaltzman.

Val

Förra veckan diskuterades problemet vid ett forum på Toronto General Hospital.

Trots att en del läkare är medvetna om att deras patienter kan vara orsak till att en människa mördas i Kina, vet de inte vad de kan göra åt det.

När patienten återvänder till Kanada efter transplantationen behöver de eftervård efter ingreppet. Några läkare anser att dessa patienter ska avvisas, en inställning som Zaltzman inte kan hålla med om. Läkare behandlar alla slags brottslingar, att avvisa folk som kanske inte ens är medvetna om att de begått ett brott är svårt att acceptera.

I Kanada är det tillåtet att skicka dessa patienter vidare till en annan läkare om samvetet gör att man inte kan behandla dem. Men det är bara möjligt om det finns en annan läkare som är villig att åta sig patienten. Att helt neka dessa patienter vård är inte aktuellt för närvarande.

Linda Wright, vid University Health Network (UHN) påpekade att om dessa patienter nekas vård så att deras nya organ inte fungerar, kommer patienten tillbaka till väntelistan och får ett organ som någon annan väntar på.

De skulle även kunna åka tillbaka till Kina för en ny transplantation av ett organ som tas från en annan levande människa.


Under ett massmöte i Ottawa, Kanada, 2008, återskapades en scen med organskörd från Falun Gong-utövare i Kina. (Foto: Epoch Times)

Under ett massmöte i Ottawa, Kanada, 2008, återskapades en scen med organskörd från Falun Gong-utövare i Kina. (Foto: Epoch Times)

Detta blir ett dilemma som försätter läkare i en omöjlig situation, sade hon. Läkare vill inte göra det möjligt för sina patienter att åka till Kina och eventuellt orsaka att någon mördas för ett organ.

”Men samtidigt har vi skyldigheter gentemot människor som ingår i vårt hälso- och sjukvårdssystem. Vi är skyldiga att ge vård till de som behöver den”, sade Linda Wright.

Alternativ

Trots att läkarna inte har hittat ett sätt att hantera dessa transplantationer, försöker de avråda patienter att göra transplantationsresor. Bland annat genom broschyrer som varnar för transplantationer i Kina.

Kanadas arbets- och utvecklingsminister Jason Kenney sade till Epoch Times att premiärministern, Stephen Harper rutinmässigt tar upp sådana frågor i sina möten med kinesiska tjänstemän. Kenney hade själv konfronterat Kinas tidigare chef för nationell säkerhet Zhou Yongkang.     

Liberala parlamentsledamoten Irwin Cotler hade en annan strategi. Han föreslog en proposition som innebar sanktioner mot alla som var inblandade i organhandeln.

Om hans proposition antas skulle inte kanadensare kunna åka till Kina för organtransplantation utan att bli åtalade när de kommer tillbaka. Av politiska skäl är det dock osannolikt att lagförslaget går igenom.

Den kinesiska regimen förnekade först att organen kom från dödsdömda fångar. Men 2005 erkände de att organen till transplantationer kom från avrättade fångar. De nekar fortfarande att uppge några säkra källor till organ som används vid transplantation.

Amnesty Internationals uppskattning av antalet avrättade brottslingar i Kina 2008 var runt 1 600 medan organtransplantationerna kunde räknas i tiotusentals, enligt Kinas förre hälsominister Huang Jiefu.

Kina har inget effektivt organdonationssystem. Det i kombination med en lång bevislista tyder på att Kina använder sina fängslade medborgare, varav många är fängslade för icke-brott, som en levande organbank.

Översatt från engelska.