"Organstöld pågår fortfarande i Kina"
Skärmdump från mini-dokumentären, "Killed for Organs: China's Secret State Transplant Business." Människorättsadvokaten David Matas sade under ett seminarium vid University of Toronto den 28 maj 2014 att de flesta organ för transplantation i Kina skaffas fram genom att man dödar olagligt fängslade Falun Gong-utövare. (Foto: NTD Television)


Den kinesiska regimens makabra praxis att döda samvetsfångar för deras organs skull och sälja dem till transplantationsturister för "stora pengar" har inte minskat. Det var det bistra budskap som förmedlades vid ett seminarium på University of Toronto den 28 maj.

Organstölder i Kina var temat för seminariet, och människorättsadvokaten David Matas från Winnipeg informerade sin publik om att de allra flesta av organen tas genom att man dödar olagligt fängslade Falun Gong-utövare som förföljs av staten.

Matas är medförfattare till två böcker i ämnet, Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs, och State Organs: Transplant Abuse in China. Hans arbete sedan 2006 med att uppmärksamma frågan världen över gjorde att han nominerades till Nobels fredspris 2010.

Han sade att fängslade Falun Gong-utövare rutinmässigt blodtestas och får sina organ undersökta, medan andra fångar inte undersöks.

"Blodproven och undersökningen av organ kan inte ha varit för Falun Gong-utövarnas hälsa, eftersom de hade torterats – men det skulle ha varit nödvändigt för organtransplantationer," sade han.

Kina har ett minimalt organdonationssystem, sade Matas, men ändå genomförs cirka 10 000 transplantationer per år. Pekings officiella förklaring har varit att organen kom från dödsdömda fångar.

Matas och förre parlamentsledamoten David Kilgour publicerade den första rapporten om illegal organskörd i Kina år 2006, och under de följande åren sade regimen att man skulle övergå till att använda organ från donatorer.

I april i år övergav dock hälsomyndigheterna offentligt åtagandet att sluta ta organ från fångar, en utveckling som inte bådar gott för samvetsfångar, sade Matas.

"Om dödandet av fångar för deras organs skull upphörde, då skulle också dödandet av samvetsfångar för deras organ upphöra. Det faktum att till och med den reformvänliga sidan av Kinas transplantationssystem nu framhåller dödandet av fångar för att få organ som officiell policy innebär att den här genvägen till att stoppa dödandet av samvetsfångar inte längre finns", sade han.

Väntetiden för transplantationer av organ i Kina mäts i dagar och veckor, konstaterade Matas, medan den på alla andra ställen är månader och år.

"En kort väntetid för att få en avliden donators transplantat innebär att någon dödas för det transplantatet”, sade Matas.

Han sade att det finns en "tung militarisering av transplantation" i Kina, och sjukhus som snabbt kan leverera organ är ofta militärsjukhus.

"Även på civila sjukhus är ofta de läkare som utför operationer militär personal. Militären och fängelsevakter har en gemensam kultur och har lättare att få tillgång till fångar som organkällor än civila sjukhus och civil personal”, sade han.

"I Kina är det militära ett affärskonglomerat och organförsäljning är en utmärkt inkomstkälla”.

Falun Gong, även kallad Falun Dafa, är en urgammal kinesisk andlig metod som hade mellan 70 och 100 miljoner utövare när den kinesiska regimen började förfölja den år 1999. Den förföljelsekampanj som följde, och som pågår än i dag, har sett tiotusentals utövare fängslas och torteras, och oräkneliga familjer splittras.

Nästan 4 000 utövare har bekräftats dödade till följd av förföljelsen. Upp till 65 000 beräknas ha dödats för sina organ, enligt Ethan Gutmann, en amerikansk författare som har skrivit om Falun Gong sedan 2002.