Organskörd bekräftas av exfånge
Återgivande av hur det kan gå till när organ skördas från fångar i kinesiska fängelser. Ytterligare vittnesmål har kommit som bekräftar den blodiga hanteringen. (Foto: Epoch Times)


Allt sedan Epoch Times började avslöja brottet om organskörd från levande Falun Gong-utövare som utförts av det kinesiska kommunistpartiet så har nya bevis fortsatt att komma fram.

Nyligen har ett vittne från staden Wuxi i Jiangsuprovinsen trätt fram och avslöjat vad han upptäckte under sin fängelsevistelse i Wuxi interneringscenter nr 2. Enligt vittnet ska många fall av organskörd ha ägt rum under år 2002.

Han satt i fängelse från 2005 till 2007 på grund av att han riktat kritik mot Kinas orättmätiga kontroll av personliga tal och media. Under sin fängelsevistelse fick han vetskap om att inte bara dödsdömda fångar dödades för sina organ, utan även Falun Gong-utövare. För att skydda vittnets familj avslöjas inte hans namn.

Reporter: Under vilka omständigheter fick du reda på om organskörden av Falun Gong-utövare?

Vittne: Mellan mars 2005 och i slutet av 2007 sattes jag olagligt i fängelse i Wuxi interneringscenter nr 2. För att ytterligare göra det svårt för mig flyttade fångvaktare mig hela tiden från cell till cell. Varje gång som jag förflyttades till en annan cell, berättade de eländiga fångvakterna för fångar att jag var galen och uppmanade dem att inte prata med mig. Fångarna beordrades även att göra det svårt för mig. Under min fängelsevistelse hölls jag inspärrad i 17 olika celler. Fångar som suttit fängslade under en lång tid, berättade för mig att två eller tre Falun Gong-utövare i varje cell hade utsatts för organskörd mellan 2002 och 2003.

Reporter: Hur kom ni in på detta samtal?

Vittne: I fängelset måste varje fånge åtminstone göra två fysiska undersökningar om året. Under undersökningen sade veteranfångarna rakt på sak till mig: ”Det är dags att skörda organ från dessa människor. Titta på dessa starka unga män. Det är deras organ som kommer att skördas.”

Reporter: Vilka var dessa “starka unga män”?

Vittne: Dödsdömda fångar och Falun Gong-utövare. Läkaren undersökte noggrant dessa människor, men brydde sig knappt om andra fångar. Det är inte längre någon hemlighet att organ avlägsnas från dödsdömda fångar. Avrättningarna sker före det kinesiska nyåret och 1 oktober varje år. Så fysiska undersökningar görs i januari och september när läkare undersöker hälsotillståndet av fångar för att se vilka delar som passar för organtransplantationer. Dessa veteranfångar har noterat att de undersöker Falun Gong-utövare extra noggrant. Detta innebär att de troligen riktar in sig på dem.

Reporter: Hur visste dessa veteranfångar att Falun Gong-utövarnas organ skördades?

Vittne: Falun Gong har sin egen andliga tro. Dessa fångar tycker att de bara är obstinata. Allt som krävs för att utövare ska frisläppas är att de garanterar att skriva under att de aldrig mer kommer att utöva Falun Gong, men det vägrar att gå med på detta. Så de utsätts för misshandel och tortyr. Ibland ger fångvakterna inte utövare någon mat. Vid andra tillfällen ger fångvakterna dem svinmat eller möglig mat. Jag vet att två fångvakters jobb i varje interneringscenter i Wuxi är att misshandla fångar. De slår och torterar utövare tills de är nästan döda. Ibland lider fångarna av inre skador, så att de inte kan äta. Ibland är deras läppar och munnar skadade av allvarliga sparkar, så att de inte kan äta. Efter att man erbjudit salthaltig lösning i två dagar, slutar fångvakterna och ignorerar dem. Vid det laget är dessa utövare nästan halvt döda. Nästa dag släpas de ut från cellen och deras organ kommer att avlägsnas. Vi kommer aldrig att få se dem igen.

Reporter: Hur kan dessa fångar vara säkra på att dessa utövare dödas för sina organ, istället för att bli frisläppta?

Vittne: Ni frågade mig hur veteranfångar kan vara säkra på att dessa utövare dödas för sina organ istället för att frisläppas? För det första kommer dessa människor inte att lova att sluta utöva Falun Gong, så det finns inte en chans att de kommer att frisläppas. För det andra förs utövare till ett isoleringsrum. Många läkare i vita kläder kommer till rummet och samlar ihop dem, och man ser dem aldrig mer igen. En dag kom en ny fånge till vår cell. Han sade att en utövares familj grälade med en vakt utanför. De ifrågasatte varför deras släkting hade dött helt plötsligt och varför kroppen kremerades innan familjen fick titta på den. Fångarna var förbryllade. Utövaren var trots allt vid livet när han släpades ut från cellen för två dagar sedan. Hur kunde han dö helt plötsligt? Han måste ha mördats. Varför nekade de hans familj rätten att se kroppen före kremeringen? Orsaken är att hans organ hade avlägsnats. Tänk efter. De skördar organ från avrättade fångar, varför skulle de inte kunna gå ett steg längre?

Reporter: Händer detta i varje cell? Hur ofta?

Vittne: Jag satt fängslad i två år och satt i 17 olika celler. I varje cell berättade en fånge verkliga historier om utövare som dödats för sina organ. Fastän att jag inte personligen bevittnade brottet, såg jag hur våldsamt de misshandlade Falun Gong-utövare. Fångvakterna kunde binda fast dem vid en planka med deras lemmar utsträckta och hålla dem fastbundna i timtal. De tilläts inte att gå på toaletten. Jag har också bevittnat hur vakter har bänt upp utövarnas munnar med vassa bambupinnar för tvångsmatning eller fyllt deras munnar med träklossar. Jag har inte en aning om ifall de har ändrat sina metoder nu.

Reporter: Med andra ord hade fångar i fängelser kännedom om organskörd från levande Falun Gong-utövare så tidigt som 2002, innan brottet avslöjades för omvärlden?

Vittne: Det stämmer. Fångar i fängelser kände till det 2002. När jag läste rapporterna om organskörd efter att jag lämnat Kina, trodde jag absolut på dessa och höll med om äktheten i rapporterna.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-5-2/70075.html