Organ tas från levande människor i Kina
David Matas, Helena Bargholtz, Göran Lindblad och David Kilgour vid måndagens presskonferens, där de berättade om organstölderna från Falun Gong-utövare i Kina. (Foto:


Organstölder från levande människor i kinesiska arbetsläger stod i fokus vid ett seminarium i Stockholm på måndagen. Då berättade kanadensarna David Kilgour, tidigare parlamentsledamot och statsråd för Asienfrågor och David Matas, jurist med inriktning på människorättsfrågor, om sin rapport rörande organstölder från Falun Gong-utövare i Kina, och den tilltro de fäster till de många vittnesmål de tagit del av i sin utredning.

Epoch Times har upprepat rapporterat om organstölder från levande människor i Kinas arbetsläger, sedan tre källor i mars trädde fram med uppgifter om detta. Bland annat ”Annie” som tidigare var gift med en kirurg som opererat bort tusentals hornhinnor på levande Falun Gong-utövare. Detta gjorde han på ett sjukhus som samarbetade med ett organtransplantationscenter i Sujiatun, Liaoningprovinsen.

Ett problem i rapporteringen har varit att bekräftandet av dessa uppgifter försvårats av att de som drabbats av organstölderna inte kan vittna då de är döda och kremerade. Dessutom stängs anläggningarna snabbt när de blir kända i väst, liksom att annat bevismaterial förstörs.

Det har skapat en situation där det varken funnits konkreta bevis eller motbevis.

Kina har officiellt förnekat anklagelserna, samtidigt som de efter de första rapporterna presenterade en lag som förbjuder handel med organ, vilken trädde i kraft i juli. Det är dock okänt om den implementerats.

Under våren kontaktades därför kanadensarna David Kilgour och David Matas av Koalitionen för undersökning av förföljelsen av Falun Gong (CIPFG) med en förfrågan om att göra en oberoende undersökning av organstölderna. Rapporten som presenterades 6 juli har fått stort genomslag. Den bekräftar att de uppgifter som framkommit om organstölder i Kina är trovärdiga. Både var och en för sig och inte minst när de läggs samman till en helhetsbild.

Sedan rapporten publicerades har de träffat fler vittnen och uppgiftslämnare och kommer att publicera en revidering av rapporten, troligen i oktober.

Falun Gong-utövaren Dai Ying som gav sitt vittnesmål vid presskonferensen på hotell Scandic Sergel Plaza hade inte tidigare hörts av Kilgour och Matas. Men de sade att hennes berättelse överensstämde med många andra vittnesuppgifter. Hon hölls i kinesiskt fängelse och blev där undersökt av läkare. Tack vare att hon hade haft hjärtproblem överlevde hon och kunde ta sig till Norge som FN-flykting, medan många andra friska Falun Gong-utövare bland fångarna helt enkelt försvann.

Kilgour och Matas har inte tillåtits inresa i Kina, vilket omöjliggjort studier på platsen. Men med en 18-punkters bevismetod har de ställt det som tyder på att organstölderna pågår, mot de eventuella motargument som framkommit. I samtliga fall har de kunnat gå vidare med det som talat för, medan motargumenten sällan gett något.

En av de tyngre punkterna i rapporten är de telefonsamtal som ringdes direkt till organtransplantationssjukhus i Kina. I dessa frågades bland annat om det finns organ från Falun Gong-utövare. Och i flera fall var svaret ja.

Enligt rapportörerna utförs uppemot 75 procent av organtransplantationerna i Kina på utlänningar, så kallade organturister.

Vad kan då Sverige göra för att stoppa organstölderna?

David Matas presenterade fyra punkter som han tror kan strypa marknaden:

1) Sverige kan lagstifta så att det blir brottsligt att köpa organ från andra länder.

2) Informera allmänheten om att vid organtransplantation i Kina kan organet komma från en levande människa, som dör för att organet ska bli tillgängligt.

3) Etiska rådet bör ta fram regler för hur läkarkåren ska hantera problemet.

4) Det bör finnas en rapporteringsskyldighet för svenska läkare som behandlar organturister efter hemkomsten, då dessa ofta måste behandlas med mediciner för att kroppen ska acceptera det nya organet.

Värdar för måndagens informationsmöte var Göran Lindblad, moderat riksdagsman och Europarådets rapportör om kommunismens brott samt folkpartistiska riksdagsledamoten Helena Bargholtz. Det gästades även av ickestatliga organisationer som Amnesty International, som fäster stor vikt och vid rapporten och länge har fördömt förföljelsen av Falun Gong.

Göran Lindblad var bestämd i sina krav på Kina: 

– Ingen organhandel alls med fångars organ. 

Vägen dit menade han går via samtal. Han tror på öppenhet, men varnar samtidigt för naivitet i relationen med Kina. Han kommer att ta upp organstölderna i Europarådet.

Helena Bargholtz, är engagerad i frågan om det är lämpligt att Kina arrangerar OS 2008. Något hon personligen har starka tvivel kring. Hon tycker att omvärlden måsta ställa tuffare krav på Kina. Ett argument är att det ständigt skadas Falun Gong-utövare i Kina, och att det därför måste till resoluta åtgärder för att stoppa det.