Ordföranden för Kinas största börsföretag avgick plötsligt
Cheng Tonghai, vd och styrelsordförande för det stora kinesiska olje- och kemiföretaget Sinopec avgick oväntat i slutet av förra månaden.


Den 22 juni meddelade Sinopec, ett kinesiskt olje- och kemikalieföretag, att företagets direktör och styrelseordförande Cheng Tonghai avgått. Endast ”personliga skäl” angavs som orsak. Man kan bara spekulera om vad som verkligen föregått avgången.

Den 25 juni citerade Hongkongtidningen Tai Kung Pao en källa i Peking som hävdade att den plötsliga avgången har att göra med att ordföranden misstänks ha tillskansat sig pengar på olaglig väg. Källan rapporterar att dagen före han avgick ska myndigheterna ha krävt av Chen att han erkänner sitt brott innan en given tidsgräns.

Ledare inom olje- och kemiindustrin sade att nyheten om Chens plötsliga avgång snabbt spred sig inom branschen.

Från och med den 25 juni kunde man inte längre hitta Chen i förteckningen över Sinopecs ledning.

Kinesiska myndigheter har nyligen slagit till hårt mot korruption för att tillfredsställa en mycket missnöjd allmänhet. Källan i Peking lät förstå att efter det att man undersökt och straffat en lång rad högt uppsatta tjänstemän, såsom Chen Liangyu, Qin Xiaohua och Zheng Xiaoyu, kommer centralkommitténs disciplininspektion, övervakningsdepartementet och nationella revisionsbyrån inom en snar framtid att avslöja ännu fler korrupta tjänstemän.

I internationella affärskretsar har åsikterna varierat gällande vad Chens plötsliga avgång kommer att betyda för företaget. Goldman Sachs förutspår en kortvarig nedgång på Sinopecaktier, medan Standard & Poor menar att Chens avgång inte kommer att ha någon omedelbar inverkan på företagets kreditvärdighet. Men Sinopecs A- och H-aktier föll något när rykten om Chens inblandning i fallet med socialförsäkringsfonderna i Shanghai cirkulerade.

Sinopec är ett ledande oljebolag och Kinas största börsnoterade bolag. Dess verksamhet sträcker sig från olje- och gasprospektering och raffinering till produktion och marknadsföring av petrokemiska produkter.

Översatt från engelska.