Ord som fängslats
Igår högtidlighölls Internationella dagen för fängslade författare. I Kina sitter flest fängslade författare i världen. (Foto: Sofia Partanen/Epoch Times)


Den kinesiske poeten och journalisten Shi Tao greps i november 2004 och dömdes till tio års fängelse för texter han publicerat på internet. Hans och andra fängslade författares dikter lästes på torsdagskvällen upp av 12 svenska kollegor inför en fullsatt publik på Forum i Stockholm.

Sedan 1980 högtidlighålls den 15:e november varje år som den Internationella dagen för fängslade författare. Gårdagens manifestation hölls i samarbete med svenska PEN för att värna om yttrandefriheten och protestera mot den fria tankens förtryckare. I år var det fokus på Kina. Där sitter fler författare fängslade än i något annat land.

– Det är en besvikelse att vi firar
den här dagen, vi borde fira befriade ord istället – fira de befriade författarnas dag, sade Björn Linnell, svenska PEN:s ordförande.

Scenen gästades bland andra av Katarina Frostensson, Stig Larsson och Eva Runefelt. Kristina Lugn läste upp översättningen av dikten Fågelns flykt, skriven av 2000 års nobelpristagare i litteratur Gao Xingjiang, som själv var där och läste upp dikten på kinesiska

… Inga bekymmer mer, inget tvång, inget agg

När du väl har släppt det förflutnas börda

Din frihet är dina vingar

Du kan leka, virvla som du vill

Störtdyka, sedan stryka över marken

Och jorden som nyss var så tung

Börjar gunga som du…

– Uttrycket ”det fria ordet” används alltför lättvindigt av oss här i väst. Frågan är vad vi använder det fria ordet till? sade Carl Otto Werkelid, kulturchef på SvD.

– Jag är inte förvånad över att det handlar om Kina i kväll. Diktaturer är rädda för det fria ordet, sade Forummedlemmen Carina Sjörst som var i Kina 1993 och tog intryck av ett stort land i förändring.

Göran Sonnevi mindes förföljelsen i Kambodja med en text från sin Klangernas bok:

Den systematiska förstöringen av människornas

själar, i fängelserna, lägren

Där ingen lämnas ett ögonblick för sig själv

Utom i en av praktikerna, där den fångne beordras

att under timmar orörligt meditera över sina brott

De flesta ger efter, för att överleva

Också de som inte ger efter bryts ner…

Under kvällen tolkades Johan Ulléns pianospel av dansaren Virpi Pahkinen. Krister Henriksson läste Näktergalen av H.C. Andersen och Roland Pöntinen framförde pianomusik av Stravinskij.