Optimism - av största vikt för långt liv och hälsa
(Foto: Khosro Zabihi/Epoch Times)


Jakten på en obegränsad god hälsa och långt liv har i historiens myter nämnts som sökandet efter ”ungdomens källa”. I dag sker jakten via vitaminer, hälsokost och mediciner. Varje år kommer nya sätt som antas ge ett längre och bättre liv genom nya produkter och falska förhoppningar.

Vanliga tips för hur man lever längre är att äta livsmedel med höga halter av antioxidanter (såsom blåbär), att inta vissa receptbelagda läkemedel, att avstå från rökning och även vin, men framför allt, att vara optimistisk. En optimistisk inställning är den enda förenande faktor som har identifierats hos världens mest vitala, längst levande människor.

I en enkät ställdes två frågor till deltagarna i en holländsk studie om långt liv, ledd av dr Erik Giltay från Psychiatric Center GGZ i Delft. Den ena frågan löd: Känner du ofta att livet är fullt av löften? Den andra: Har du fortfarande många mål att sträva efter? De drog slutsatsen att de som svarat ”Ja” på dessa frågor är mer benägna att leva ett längre och friskare liv.

Forskare vid universitetet i Pittsburgh, USA, har kommit fram till liknande resultat. Hilary Tindle, biträdande professor i medicin, fann att optimister har mindre sannolikhet att dö inte bara av hjärtsjukdomar utan även av cancer och diabetes. Tindles studie följde nästan 100 000 kvinnor vars mens upphört, och konstaterade också att totalt sett är optimistiska kvinnor betydligt mindre benägna att dö tidigt.

Optimism beskrivs av Tindle-teamet som “De som förväntar sig att bra saker, snarare än dåliga, ska hända”.  Tindle berättade för Reuters News att pessimistiska kvinnor tenderar att hålla med om uttalanden som: ”Jag har ofta varit tvungen att ta order från någon som inte visste lika mycket som jag” eller ”Det är säkrast att inte lita på någon”.

För många låter optimism för enkelt eller för overkligt för att vara sant. Cigaretter, vin mat och motion är mer påtagliga för oss.

Men optimism fungerar och det är en attityd som kan utvecklas och göras naturlig med tiden. Optimism är gratis, den är kraftfull och du kan använda den för att förbättra din hälsa och livslängd genom att börja nu.

Den största organisationen för människor över 50 år i USA, AARP.org, rapporterar om mer forskning: ”En nyligen genomförd studie av 500 vuxna i åldrarna 60 till 98 … fann att optimism och effektiv hantering av sin livsstil var de viktigaste faktorerna för att åldras framgångsrikt, inte hälsan”.

Eftersom forskning hjälper oss att se ungdomens källan genom dimman, kanske verkliga människor på verkliga platser kan inspirera oss att ta tag i det som dessa studier tyder på.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19441/