Öppet brev till personalen på Kinas ambassad i Stockholm


Till alla på Kinas ambassad!

Som vi alla vet har det gått sju år sedan 20 juli 1999 då förföljelsen av Falun Gong startade i Kina. Det kinesiska kommunistpartiet har förföljt Falun Gong med en grymhet och omänsklighet som saknar motstycke.

För närvarande är det bekräftade antalet döda i förföljesen nära 3 000, ändå är det bara toppen av ett isberg. Sedan mars i år har tre av varandra oberoende källor kommit med avslöjanden om organstöld från levande Falun Gong-utövare i arbetsläger och andra inrättningar i Kina.

I början av juli publicerade även David Kilgour och David Matas från Kanada en rapport, som även den bekräftade att denna storskaliga organstöld från levande Falun Gong-utövare har förekommit i Kina –  och pågår än idag. Det är fakta som ingen vill se.

Hur många oskyldiga människor har blivit av med sina organ levande? Vi kan inte veta det exakta antalet; Hur stor är vinsten från den svarta handeln med organ, dold bakom den gigantiska mörkläggningen? Vi kan inte se det. Men något vi vet är, precis som de oberoende kanadensiska utredarna sade, att det är en ondska som aldrig tidigare ägt rum på vår planet.

Falun Gong innebär personlig kultivering enligt principen Sanning, Godhet, Tålamod. Alla som utövar Falun Gong är goda människor, det är redan erkänt i hela världen. Under dessa sju år av förföljelse, när Falun Gong-utövarna som har gagnats av metoden och bara vill bara säga något ärligt, så blir de arresterade och anhållna, och till och med berövade sina liv. Allt vi har gjort under dessa sju år, är att förklara sanningen för omvärlden och tala ärligt, från våra hjärtan. I mötet med den grymma förföljelsen har vi fortsatt att förklara sanningen och aldrig har vi tagit till våld. Alla goda människor skall träda ur det onda kinesiska kommunistpartiet och alla dess underorganisationer, och inte stå som medbrottslingar när det kinesiska kommunistpartiet ställs inför rätta.

Allt sedan Kinas kommunistparti kom till makten har det, med allt från kampanjer mot anti-revolutionärer till dagens förföljelse av Falun Gong, om och om igen orsakat katastrofer för det kinesiska folket. Antalet dödade kineser är 80 miljoner. Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger: Att döda ett liv kommer att återgäldas, det är en himmelsk lag. När ett parti klassar sig själv som fiende till himlen, jorden och gudarna, kommer det att återgäldas av himlen. Historien och nuet har ett och samma budskap; det kinesiska kommunistpartiet kommer att straffas av himlen.

Kommunistdiktaturen försvann från Sovjet över en natt. När det gäller Kina, om man tittar på den 5 000 år långa historien, kom   och gick dynastierna, ingen varade i evighet. Inför den stora utträdsvågen ur kinesiska kommunistpartiet; är ni mentalt förberedda? Det kan hända att också det kinesiska partiet kollapsar över en natt. Vilken är din position då? Alla dessa frågor angår er, var och en! Vi vill informera er, och be er som våra landsmän och människor med samvete; tänk över saken.

Inför det stora brott som Kinas kommunistparti har begått och inför valet  av framtid, behöver var och en ta ansvar för sitt eget liv och sin egen framtid. Varje förstärkning av godhet och upprätthet leder till att ondskan hämmas och försvagas. Det är historiens gång som ingen kan ställa sig utanför. Det handlar om varje människas framtid. Det handlar inte om politik. Det är inte heller något ”inhemsk angelägenhet”. Det handlar om brott mot mänskligheten, som utmanar värdigheten och samvetet hos hela världens befolkning.

Vi är här idag, och än en gång vill vi ber er, varje kinesisk människa, att se igenom ondskan hos det kinesiska kommunistpartiet  och träda ut ur det!

Under denna förföljelse, gör ett bra val för era framtida positioner. Samtidigt vill vi vädja till alla människor och det  internationella samfundet: Sträck ut en hjälpande hand, stoppa brotten, och stoppa förföljelsen!