Öppet brev till Hongkongs regering
Petra Lindberg, ordförande Supporting Human Rights In China (SHRIC). (Foto: Lisa Hasselgren).


När Hongkong 1997 återförenades med Kina var det under löftet att landet skulle få behålla sitt politiska och ekonomiska system under benämningen ”ett land, två system”. Detta skulle i praktiken innebära att Hongkong skulle förbli ett demokratiskt samhälle där dess innevånare skulle åtnjuta mänskliga rättigheter.

Dock är det tydligt att den kinesiska regimen brutit detta löfte gentemot Hongkong då det framkommit att sex av nyckelpersonerna i Shen Yun Performing Arts nekats visum till landet.

Shen Yun Performing Arts är en kinesisk dans- och musikensemble med bas i New York och den skulle nu för första gången komma till Hongkong. Men bara några dagar innan föreställningarna ska äga rum får arrangörerna beskedet att sex av dess nyckelpersoner nekats visum till Hongkong. Shen Yun Performing Arts har sedan 2007 turnerat i över 20 länder och det är bara i Hongkong som de nekats visum.

Att detta sker är knappast någon tillfällighet då det är en föreställning som är känslig för regimen eftersom den visar upp traditionell kinesisk kultur vilken kommunistregimen allt sedan kulturrevolutionen arbetat hårt med att förtrycka. Dessutom har föreställningen ett vädjande budskap om ett slut på den brutala förföljelsen av qigong- och meditationsmetoden Falun Gong.

Allt som är relaterat till Falun Gong är mycket känsligt i Kina eftersom förföljelsen av Falun Gong är en av de mest storskaliga och omfattande förföljelser som genomförts av regimen, vilket de inte vill ska bli känt för omvärlden. Att Föreningen för Falun Dafa (Falun Gong) i Hongkong står som en av arrangörerna blir därför ytterligare en anledning för regimen att stoppa föreställningen.

Försök att stoppa Shen Yuns föreställningar har skett även i Sverige och andra länder där personal från kinesiska ambassader och konsulat utövat påtryckningar för att hejda ensemblens framträdanden. Dock har alla försök att stoppa Shen Yuns föreställningar misslyckats och i många fall gett motsatt resultat. Kanske är det för att vi i den fria världen inte accepterar den kinesiska regimens försök att exportera sin censur och avsaknad av yttrandefrihet.

Det var planerat att Shen Yun Performing Arts skulle hålla sju föreställningar i Hongkong från den 27-31 januari och enligt arrangörerna är samtliga föreställningar slutsålda. Frågan är varför beslutet att neka just dessa sex nyckelpersoner visum kommer bara ett par dagar innan föreställningarna ska äga rum?

Supporting Human Rights In China ser med oro på beslutet från Hongkongs myndigheter att neka dessa sex personer visum. Samtliga är nyckelpersoner utan vilka föreställningarna inte kan genomföras. Beslutet har fattats utan någon synbar anledning, vilket tyder på att den kinesiska regimen än en gång utövat påtryckningar för att stoppa Shen Yun Performing Arts.

”Ett land, två system” fungerar uppenbarligen inte att döma av detta diskriminerande beslut. Om Hongkong vill att omvärlden ska se det som en del av den fria världen behöver man snabbt ompröva sitt beslut och visa att alla är lika inför lagen.

Petra Lindberg

Ordförande i Supporting Human Rights In China (SHRIC)