Öppen källkod, del 2 – mänskliga rättigheter


I min förra artikel ”Öppen källkod för framtiden” diskuterade jag påverkan från teknologi med öppen källkod på den globala ekonomin. Den här gången vill jag ta en närmare titt på hur teknologin hjälper till i kampen för mänskliga rättigheter.

Det blir alltmer gängse med mobil teknologi och därmed får personer som jobbar med humanitära insatser, journalister och andra större möjligheter att informera världen om betydelsefull utveckling. Vare sig man står inför en naturkatastrof, en väpnad konflikt eller en polisaktion i en förtryckande regim kan rapportering från dessa kritiska första ögonblick göra en avsevärd skillnad beträffande hur världssamfundet betraktar och svarar på krisen.

Ett exempel är Sahana, ett fritt system med öppen källkod för katastrofledning. Detta webbaserade samarbetsverktyg hanterar de vanliga samordningsproblem som finns under en katastrof, såsom att finna saknade människor, styra hjälp och frivilliginsatser, effektiv lokalisering av läger mellan regeringsgrupper, frivilliggrupper och offren själva.

Sahana koordinerar dessa olika grupper så att de kan arbeta tillsammans och effektivt hantera en katastrof. Sahana ger bättre möjlighet åt offer, allmänhet och frivilliga att hjälpa sig själva och andra. Programmet skyddar data om offren och minskar risken för dataintrång, och gör detta med en gratislösning med öppen källkod som är tillgänglig för alla.

Kom ihåg att ”öppen källkod” inte innebär att programmen är gratis. Istället syftar det på en typ av licensöverenskommelse som låter användarna forma programmen efter behov.

I min förra artikel diskuterade jag hur modellen för öppen källkod fungerar. Det kan jämföras med en affär som säljer ett visst verktyg. Istället för att bara sälja verktyget som det är till folk är verktyget i modellen öppen källkod tillgängligt för andra att modifiera. Kunder med olika bakgrund och perspektiv hjälper till att forma verktyget efter sina behov och gör förbättringar som verktygets skapare aldrig kunde ha åstadkommit på egen hand.

Föreställ er hur man genom att skräddarsy ett program för ett speciellt behov kan göra programmet mer värdefullt – särskilt inom området mänskliga rättigheter där så många variabler finns.

Att skydda information om offren är ofta en viktig aspekt i människorättsarbete, och Martus är ett projekt som helt och hållet skapats för detta ändamål. Martus används av organisationer runt om i världen för att skydda känslig information och hemlighålla identitet för offer eller vittnen som vittnat om övergrepp på mänskliga rättigheter.

Detta säkra informationsverktyg hjälper till att skapa sökbara och krypterade databaser. Användarna kan göra säkerhetskopior på distans till någon av de många tillgängliga servrarna.

Likt de flesta program med öppen källkod kan Martus (namnet kommer från det grekiska ordet för ”vittne”) laddas ned gratis. Verktyget används av människorättsarbetare, jurister, journalister och andra som behöver säkra sin information från avlyssning, stöld eller problem med utrustning.

I andra situationer är skydd av identiteter kanske inte nödvändigt, men däremot att hålla god ordning – särkskilt när man håller på med större projekt. OpenMRS® är ett samhällsutvecklat dokumentationssystem med öppen källkod till hjälp för de som aktivt bygger och hanterar hälsosystem i utvecklingsländer, där AIDS, tuberkulos och malaria orsakar lidande för miljontals.

Uppdraget för OpenMRS® är att främja tillämpningar av teknologi för hälsoinformation i dessa miljöer genom mentorskap, aktivt samarbete och en bas av koder som är likvärdig eller överträffar kommersiella motsvarigheter.

Som brukligt när det gäller öppen källkod är användarna välkomna att delta i gemenskapen för OpenMRS® genom att implementera mjukvaran i situationer där den kan vara till hjälp.

Vissa av mjukvarorna med öppen källkod hjälper biståndsmyndigheter i koordineringsinsatser, medan andra trotsar regimer. FreeGate är en anticensurmjukvara för säker och snabb internetaccess. Mjukvaran är utvecklad av och underhålls av Dynamic Internet Technology Inc. (DIT: www.dit-inc.us) och gör det möjligt för användarna att bryta igenom brandväggar på internet som begränsar information i förtryckta länder.

FreeGate gör så att användarna kan få access till webbsidor utomlands lika snabbt som de lokala och kräver ingen installation eller förändring av systeminställningar. Man får tillgång till FreeGate helt enkelt genom en enda exekverbar fil i en Windowsplattform.

Utvecklande teknologi kan vara underbart, men om samhället inte får tillgång till den så har den ingen funktion för dem. Projekt med öppen källkod erbjuder emellertid redan tillgängliga och ofta gratis lösningar med en känsla av ömsesidig uppkoppling. På grund av att den här modellen tar hänsyn till en mängd källor så dyker garanterat ännu bättre lösningar och bättre samarbete upp i framtiden.

 

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26746/