Operationer skjuts upp för att spara blod till OS
En patient som får vård på ett sjukhus i Peking. (Foto: Guang Niu/Getty Images)


Med OS mindre än två veckor bort, vidtar den kinesiska regimen diverse åtgärder för att förstärka säkerheten och bättra på Pekings image. Man har till och med skjutit upp operationer för att se till att det finns en tillräcklig tillgång på blod.

Nyligen offentliggjorde hälsoministeriet ett viktigt meddelande där man kräver att de utsedda sjukhusen i OS-städerna ska samla in och lagra blod för att bygga upp blodreserven och därmed skjuta upp operationer som kräver stora mängder blod eller transfusioner av sällsynta blodgrupper.

Cui Hong från Peking, som har en släkting som väntat på en tarmoperation, sade att de inte meddelats av sjukhuset och att de därför i nuläget är osäkra på om operationen kommer skjutas upp eller ej. Hon sade att regimen gått för långt och uttryckte en oro för sin släktings situation. Hon sade att OS tillhör alla och att alla måste samarbeta, men inte när det gäller frågor om liv och död.

En annan Pekinginvånare,
Wang Zhilei, antydde att folk kan acceptera vissa inskränkningar i sitt vardagsliv, men att han kraftigt motsätter sig åtgärder som påverkar människors hälsa och därmed kränker patienternas rättigheter. Han sade att OS inte borde vara ett skäl för att skjuta upp operationer eftersom det allvarligt kan skada patienterna och deras familjer.

Hälsoministeriet har inte förklarat varför man ser ett behov av att ha en stor blodreserv och om det är för att man förväntar sig någon form av incident. Radio Free Asia har försökt att nå ministeriet men inte fått svar.

För att ytterligare förstärka sin image har den kinesiska regimen intensifierat kontrollen över yttrandefriheten. Den statliga administrationen för industri och handel meddelade den 23 juli att sju typer av reklam kommer att granskas noggrant under OS. däribland ingår sådant som rör den nationella suveräniteten, territoriell integritet, religion och ras. Reklam som involverar OS, hjälp till jordbävningens offer och återuppbyggnaden, är även de under censur.

Zhou Li, människorättsaktivist
från Peking, uttryckte att de störningar regimen orsakar inte bara påverkar folks vardagsliv utan även försämrar folks inställning till OS. Hon sade att folk kan acceptera störningar i det dagliga livet inför en trevlig händelse till en viss gräns, men att det är en annan sak när regimen skapat vad som närmast är en krigsstämning där alla blir en potentiell fiende.

Förutom detta förkommer även ett flertal andra störningar, såsom dubbla säkerhetskontroller vid flygplatser, tunnelbanor, tågstationer och expressbusslinjer bland annat.


Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/beijing-olympics-blood-1673.html