Oorts kometmoln kring solsystemet fortfarande ett mysterium
(NASA)


Ett moln av tusentals miljarder isiga kroppar tros omge vårt solsystem och röra sig i en omloppsbana runt solen. 1950 lade den nederländske astronomen Jan Oort fram teorin att vissa kometer som vi finner närmare jorden har kastats in i solsystemet när molnet störts av olika fenomen i kosmos.

Oorts hypotes håller än idag, även om forskarna inte har kunnat observera molnet direkt. Molnet tros bestå av spillror som finns kvar sedan vårt solsystem bildades. Molnet kan ge ledtrådar till hur solsystemet bildades.

Oorts kometmoln antas finnas i ett område på ett avstånd mellan 450 miljarder km och minst 7500 miljarder km från solen. Som jämförelse motsvarar detta 5000 till 100 000 gånger avståndet mellan solen och jorden.

Förra året studerade astronomerna ett objekt som sägs ha kommit från Oorts kometmoln och som kallas 2010 WG9. David Rabinowitz, astrofysiker på Yale University, sade till Universe Today att objektet roterar ovanligt långsamt, möjligen på grund av en bunden rotation till ett annat objekt. Bunden rotation är när två eller flera objekt har en synkroniserad rotation. Detta sker till exempel mellan månen och jorden, eftersom samma sida på månen alltid är vänd mot jorden.

”Man vet väldigt lite om Oorts kometmoln – hur många objekt det består av, hur stora dimensioner det har, och hur det bildades”, förklarade Rabinowitz. ”Genom att studera egenskaperna i detalj hos den nyanlända medlemmen i Oorts kometmoln så kan vi lära känna dess beståndsdelar.” Han såg fram emot att använda större teleskop för att få en närmare titt. Hans team kunde se att ytan troligtvis hade stora variationer, men kunde inte avgöra vad dessa variationer består i eller vad de innebär.

Astronomen Neil DeGrasse Tyson diskuterade Oorts kometmoln i den amerikanska TV-serien ”Cosmos: A Spacetime Odyssey”. Tyson ifrågasatte värderingarna i vårt samhälle, där många känner till massmördares namn men inte namnet på mannen vars teorier inte bara utgörs av Oorts kometmoln utan också viktiga upptäckter beträffande Vintergatan.

Oort var den första personen som uppskattade avståndet mellan vår sol och Vintergatans centrum, ett avstånd på ungefär 30 000 ljusår. Han var också först med att förutspå existensen av ett supermassivt svart hål i centrum av galaxen. Han hade rätt i båda fallen.

Översatt från engelska


Jan Oort, professor i astronomi på universitetet i Leiden i Nederländerna, den 12 maj 1961. (Joop van Bilsen)

Jan Oort, professor i astronomi på universitetet i Leiden i Nederländerna, den 12 maj 1961. (Joop van Bilsen)