Omfattande torka i hela USA
Gräs växer i den torra jorden på botten av Marion Kujawas damm, som han vanligtvis använder till att vattna sin boskap, den 16 juli 2012 i Ashley, Illinois. Enligt Illinois lantbruksbyrå har delstaten uppmätt den sjätte torraste perioden någonsin. (Foto: Scott Olson/Getty Images)


Mer än hälften av alla län i USA klassas för närvarande som ”katastrof-områden” på grund av en ihållande torka som lamslagit stora delar av mellanvästern och de södra delarna av landet, meddelar USA:s jordbruksdepartement (USDA).

Ytterligare 218 län i 12 stater lades i onsdags till listan över områden som påverkats. Tom Vilsack från USDA säger att man till följd av detta kommer införa två nya katastrofhjälp-program.

Vilsack har avsatt 3,8 miljoner tunnland mark för att hjälpa boskapsägare som kämpar med bristen på foder och betesmarker.

– Detta beslut kommer att hjälpa USA:s boskapsägare att hantera stigande foderpriser, kritisk brist på hö och minskade betesmarker. Som en respons på detta har odlingsförsäkringsbolag indikerat att de kan komma att låta jordbrukare slippa straffräntan för att hjälpa nationens jordbruksfamiljer som kämpar med ekonomin, säger han i ett uttalande.

Totalt sett är det nu 32 delstater och 1 584 län, eller 50,3 procent av länen i USA som klassas som naturkatastrofområden och majoriteten av detta är orsakat av torkan, säger USDA. Nya län har även klassats som påverkade av torkan, i Arkansas, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Mississippi, Nebraska, Oklahoma, South Dakota, Tennessee och Wyoming.

Jordbruksdepartementet säger att 66 procent landets hö-areal har påverkats av torkan, liksom 73 procent av boskaps-arealen. Nära hälften av majsodlingarna och 37 procent av sojaplantagen har klassats som ”dålig till mycket dålig”.

Förlusterna av majs och soja, vilka båda används i en stor mängd mat och andra produkter, gör att konsumenterna kan förvänta sig höjda priser inom en nära framtid.

I en rapport från förra veckan säger USDA att priset på mjölk, ost och andra mjölkprodukter, liksom nötkött, ägg och fläskkött förväntas stiga under senare delen av året samt i början på 2013.

Det redan höjda priset på majs och soja kommer dock inte kännas av konsumenterna ännu. Det tar tid för de stigande kostnaderna att bli märkbara längre upp i matkedjan. I allmänhet tar det längst tid för behandlad mat att påverkas av prisändringarna.

Torkan ser inte ut att försvinna inom någon snar framtid. Värmerekord noteras kontinuerligt i hela USA, enligt prognosmakaren AccuWeather.

”Anledningen till denna extrema hetta har varit jetströmmarna, en tunn luftflod som leder vägen för potentiella stormar. Början på augusti ser ut att bli likadan i landets mittersta delar”, säger AccuWeather.

Översatt från engelska.