Omfattande arresteringar av Falun Gong-utövare inför OS
Kinesisk paramilitär polis patrullerar framför den nedräknande olympiska klockan som visar att det nu är mindre än sex månader till dess att de olympiska spelen kommer till Peking. Enligt källor har ett stort antal Falun Gong-utövare i Peking arresterats inför de olympiska spelen. (Foto: Teh Eng Koon/AFP/Getty Images)


Enligt källor i Peking har minst 100 Falun Gong-utövare med bekräftade namn (i syfte att skydda sin familj, vänner och kollegor avslöjar utövare vanligtvis inte sin identitet) arresterats i Peking under perioden från slutet av 2007 till tidigt i år.

En del dömdes omedelbart till åtta månaders fängelse och man tror att detta var en del av en ny omgång förtryck iscensatt av det kinesiska kommunistpartiet inför kongressen som inleddes i mars och de olympiska spelen i augusti 2008.

En Falun Gong-utövare från Peking, Li Qingyun (alias), sade i en intervju med Epoch Times att han känner fler än tio Falun Gong-utövare som arresterats sedan slutet av 2007.

Enligt information från Falun Gongs hemsida Minghui.net har minst 100 Falun Gong-utövare i hemlighet arresterats i Peking sedan slutet av förra året. Enligt den senaste informationen från Pekings nyheter arresterades över 40 utövare mellan den 23 och 25 januari.

En annan Falun Gong-utövare i Peking, en teknisk ingenjör vid namn Fang Ping (alias), sade att några av hennes vänner, efter att man avslöjat att de övar Falun Gong, arresterats vid vägkontroller när de körde ut från staden. En del arresterades i hemmet. Det finns poliser vid busstationerna, avfarter på motorvägarna och olika terminaler. De har lyckats täcka hela Peking.

Li berättar att det kinesiska kommunistpartiet (KKP) aldrig slutat förfölja Falun Gong. Man använder ursäkten med de olympiska spelen och försöker få Falun Gong att försvinna. Med andra ord är arresteringen av Falun Gong-utövare planerad och systematisk, en pågående steg-för-steg-plan.

Li berättar för Epoch Times att arresteringarna är direkta order från distriktets partikommission i Peking. De organiseras genom lokala avdelningskontor, samhällscenter, grannsamverkan, polisstationer och interneringscenter. En del har ansvar för övervakning medan andra sköter arresteringen. Man bryter sig in i utövares hem utan tillstånd för att ta bilder på garderober, lådor och utför arresteringar om de hittar något Falun Gong-material.

Under de storskaliga arresteringarna har man inte gett Falun Gong-utövarna något svar på varför de arresterats utan skickat dem direkt till åtta månaders tvångsarbete. De kommer att släppas när de olympiska spelen avslutas.

Misshandel är vanligt i arbetslägren och lägren håller kvar en fängslad oavsett om arresteringen sköts lagligt eller inte. En del arbetsläger har skickat utövare till läger utanför Peking vilket antyder att Pekings arbetsläger är fulla.

Li berättade att arresterade utövare skickas till hjärntvättningsgrupper, arbetsläger och fängelser. I arbetslägren kan en person skickas iväg eller förflyttas på begäran av lägrets överhuvud. Så kallade vädjningar eller administrativa granskningar existerar egentligen inte.

En del av Falun Gong-utövarnas familjer begav sig till de specifika arbetslägren och fängelserna för att be om deras släktingars frigivning. Svaret man fick var dock att man bara följde order från högre instanser. Påståendet att ”Falun Gong-utövare är emot de olympiska spelen” användes för att legitimera olagliga handlingar.

Fang berättade för vår reporter att Peking den 22 februari startade en 39-dagars kampanj för att rensa ut invånare som kom utifrån Peking och centralisera kontrollen av tillfälliga medborgarcertifikat. Hon sade: ”Jag tror att det är riktat mot Falun Gong-utövare”.

– De använder sådana här metoder för att hitta de Falun Gong-utövare de tidigare inte kunnat identifiera. För att få ett temporärt medborgarcertifikat måste man identifiera sig vilket ger dem en chans att kolla upp personen i hans registrerade bostad, sade Fang.

Hon sade att förutom Falun Gong-utövare räknas även migrerade arbetare från landsorten, vädjare och människorättsförespråkare som dåliga faktorer enligt KKP och partiet vill rensa bort dem innan de olympiska spelen kommer till Peking.

– När jag berättade om mina upplevelser för släktingar hade de svårt att tro mig. De sade att en högutbildad person som jag hamnat i ett sådant dilemma. KKP är dömt att falla. Faktiskt har befolkningen i Peking gått igenom så många svårigheter, de vet, sade hon.

Fang uttryckte sin respekt för att den kände filmregissören Steven Spielberg valt att avgå från posten som Pekings olympiska konstnärliga rådgivare.

– Spielbergs samvete måste ha gjort att han tog det beslutet, sade hon.

Både Li och Fang var tacksamma över att bli intervjuade av utländsk media och få uttrycka sina tankar inte bara om de olympiska spelen utan även om myndigheternas olagliga kampanjer. De vädjar till det internationella samfundet att sätta stopp för KKP:s grymheter.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-3-4/66944.html